Nieuws - 10 juni 2015

WUR-council beslist mee over begroting. Maar hoe?

tekst:
Rob Ramaker

Sinds dit jaar moeten medewerkers en studenten de begroting van universiteiten goedkeuren. De WUR-council brainstormde vanmiddag in Atlas hoe ze dit middel wil inzetten.

Het dagelijks bestuur van de WUR-council          Foto: Guy Ackermans

Afgelopen januari stemde de Eerste Kamer voor de afschaffing van de basisbeurs. De 800 miljoen tot een miljard euro die dit moet opleveren, stroomt terug naar het hoger onderwijs. Om te zorgen dat het geld echt voor beter onderwijs zorgt, moet de medezeggenschap voortaan op hoofdlijnen instemmen met de universiteitsbegroting.

De wet vertelt echter niet hoe dit in de praktijk wordt ingevuld. De WUR-council onderhandelt hier momenteel over met de Raad van Bestuur (RvB).

Ook onderling vragen de medezeggenschappers zich af hoe ze hun invloed kunnen vergroten met de nieuwe wet. In gebouw Atlas brainstormden hierover vanmiddag zo’n 25 medezeggenschappers. Zo schetste studentenraadslid Rogier Eldering (VeSte) een aantal dilemma’s: Hoe weten medezeggenschappers bijvoorbeeld dat ze alle informatie krijgen? Op welk moment geven ze hun instemming? En op welke onderwerpen willen ze zeker inspraak hebben?

Dit is het moment om meer macht te claimen
Leonie Kuhlmann, coördinator bij het Landelijk Overleg Fracties (LOF)

Het Landelijk Overleg Fracties (LOF) spoorde de WUR-council aan de tanden te laten zien. ‘Dit is het moment om meer macht te claimen’, zei Leonie Kuhlmann, coördinator van het LOF. Medezeggenschappen moeten kritisch zijn en doorvragen tot ze alle financiële informatie hebben én die begrijpen. ‘De RvB zal soms zeggen: “Dit hoef je niet te weten”, maar dat is bullshit, je hebt het recht alles te krijgen.’

Maar het LOF verwacht ook wat van de raadsleden zelf. De financiële informatie en begroting zijn complex en het vergt training om ze te begrijpen. ‘Het is moeilijk, en daarom moet je blijven doorvragen en bezig blijven met leren’, zei Kuhlmann. Ze hoopt dat de raadsleden zich onafhankelijk laten begeleiden en niet leunen op ondersteuning van de universiteit.

WUR-council-voorzitter Marian Stuiver hoopt dat met de wetswijziging ook de houding van het RvB over financieel beleid verandert. ‘Het is hun verantwoordelijkheid de basis van de organisatie vroeg te betrekken bij beslissingen.’ Bovendien verwacht ze de komende jaren extra uitgaven aan onderwijskwaliteit. De WUR-council heeft met de RvB afgesproken dat de totstandkoming van de begroting voor 2016 een pilot is. Daarna volgt een evaluatie.


bijeenkomst.jpg