Nieuws - 21 mei 2015

WUR-council: Samenwerken moet makkelijker

tekst:
Rob Ramaker

Het moet voor DLO- en WU-onderzoekers eenvoudiger worden samen te werken, vindt de WUR-council. De raad steunt plannen uit het nieuwe strategisch plan om onderlinge samenwerking te stimuleren.

Foto: Guy Ackermans

One Wageningen is het mantra van het strategische plan 2015-2018. DLO en Wageningen Universiteit moeten als één organisatie optrekken en onderzoekers moeten vaker samenwerken. Een ambitie waar de WUR-council ‘volledig’ achter staat, zegt voorzitter Marian Stuiver. Maar de raad wil dat deze hernieuwde eenheid niet alleen naar buiten wordt uitgestraald. Ook binnen de organisatie moeten onderzoekers merken dat obstakels voor samenwerking verdwijnen.

Nu stuitten medewerkers nog te vaak op bureaucratie wanneer ze willen samenwerken, zegt Stuiver. ‘Denk aan DLO-personeel dat onderwijs wil geven of teams van WU- en DLO-onderzoekers die samen willen acquireren of onderzoeken.’ De WUR-council wil dat deze rompslomp komende jaren afneemt. One Wageningen, zegt Stuiver, moet van onderop komen.

Ook de onderwijsplannen zal de WUR-council kritisch blijven volgen. Komende jaren dreigen studentenaantallen harder te groeien dan de financiële mogelijkheden. Het strategisch plan verwacht dit op te vangen door onderwijsinnovatie. De WUR-council vindt het belangrijk dat dit geen te hoge belasting op werknemers legt. ‘Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en –nemer’, zegt Stuiver. Verder wil de medezeggenschap dat de Raad van Bestuur effectief monitort of de onderwijskwaliteit en studenttevredenheid niet dalen.

Het strategisch plan werd op 12 mei goedgekeurd door minister Kamp. De WUR-council heef vanaf het begin intensief meegepraat over de inhoud. Op 3 juni presenteert de RvB de nieuwe visie, maar het plan is voor medewerkers al te lezen op intranet.