Nieuws - 13 november 2015

WUR-council: Netwerkreglement beperkt vrijheid van meningsuiting

tekst:
Rob Ramaker

De nieuwe regels voor het WUR-computernetwerk perken de vrijheid van meningsuiting in, zegt de medezeggenschap. De raad van bestuur begrijpt hun bezwaren en komende tijd wordt met juridische zaken over een oplossing gepraat.

Voornaamste doel van het netwerkreglement is het garanderen van een veilig en stabiel WUR-netwerk. Tegelijkertijd moet het Wageningen UR ook beschermen tegen ‘handelingen die de goede naam [...] schade kunnen toebrengen, onrechtmatig of strafbaar zijn’. In het vorige reglement stond deze zinsnede al maar in de nieuwe versie is deze voor het eerst ook ‘met name [...] van toepassing op sociale media’. Zo mag volgens de concepttekst gericht onderzoek worden gedaan naar gebruikers om ‘(onterechte) bewuste negatieve publiciteit over Wageningen UR’ te voorkomen.

En dat zit de WUR-council niet lekker. ‘Wij vinden niet dat het reglement restricties moet geven bij het posten op sociale media’, zegt Wilco Muller, lid van de WUR-council namens VeSte. De medezeggenschap vindt dat studenten het recht hebben zich negatief uit te laten over hun universiteit. Dat is een heel principieel punt. Wanneer uitlatingen de grens naar smaad of laster overschrijden, voldoet de Nederlandse wet, zegt Muller. Hij begrijpt dat voor medewerkers, die een contract hebben getekend, strengere richtlijnen gelden. Maar voor hen bestaan al do’s and dont’s; de sociale mediarichtlijn.

Het kan niet zo zijn dat men belemmeringen voelt zich te uiten op sociale media
Simon Vink, voorlichter raad van bestuur

In een vergadering met de medezeggenschap liet ook de raad van bestuur weten vrije meningsuiting belangrijk te vinden. ‘Het kan niet zo zijn dat men belemmeringen voelt zich te uiten op sociale media’, zegt Simon Vink, voorlichter van de raad van bestuur. De verwijzingen naar sociale media verdwijnen daarom waarschijnlijk uit het reglement. Dat laat onverlet dat ruimte moet blijven bestaan om wangedrag te bestraffen, zegt Vink. De medezeggenschap en de afdelingen juridische zaken en communicatie proberen komende tijd in ‘technisch overleg’ deze aspecten in balans te brengen.

Achter de schermen was de medezeggenschap al in overleg met de afdeling juridische zaken. Een andere zinsnede die verkeerd was gevallen – namelijk dat gebruikers worden ‘geacht ambassadeurs te zijn van Wageningen UR’ – is bijvoorbeeld al geschrapt. Overigens gaat de discussie niet alleen over uitingsvrijheid. Zo vraagt de WUR-council zich af of gebruikers die met een eigen apparaat op het wifinetwerk zitten, gedwongen mogen worden een virusscanner te installeren.