Nieuws - 11 oktober 2019

WUR beoordeelt de voedselzekerheid van wereldsteden

tekst:
Albert Sikkema

Is de voedselzekerheid van de wereldsteden op orde? Wageningen Economic Research maakte een ranking van 850 grote steden om dat in beeld te krijgen. Die is vooral bedoeld om een diagnose te stellen zodat steden beter en gezonder voedsel kunnen organiseren, zegt ontwikkelaar Peter Ravensbergen.

Streetfood in Vietnam, ©Shutterstock

Nee, Ravensbergen gaat niet vertellen welke wereldstad het beste en slechtste scoort qua voedselzekerheid. ‘Het is geen competitie tussen steden, de ranking is vooral bedoeld om een diagnose te stellen. Bovendien is de ranking nog in ontwikkeling. Ik heb ‘m deze week gepresenteerd op een congres van het Milan Urban Food Policy Pact in Montpellier, dat is een verbond van 200 steden wereldwijd die nadenken over duurzaam en gezond voedsel. Ik heb hen opgeroepen om de ranking te verbeteren met meer regionale data en voor hen belangrijke indicatoren.’

Wat meet de ranking?

‘De ranking heeft vijf criteria. Het eerste bepaalt de voedselproductie in en rond de stad, dus de beschikbaarheid van voedsel. Het tweede beoordeelt de logistieke situatie, die bepaalt of de stadsbewoners toegang hebben tot voldoende en gezond voedsel. Het derde criterium meet de koopkracht in de stad, dus of de bewoners zich voedsel kunnen veroorloven. Vierde punt is gezondheid – zijn de inwoners voldoende en gezond gevoed en vormt de stad een gezonde leefomgeving? En het laatste criterium meet voedselrisico’s, zoals klimaatrisico’s, kans op overstromingen en kans op ondervoeding en overgewicht. Voor deze criteria zoeken we data. Soms zijn die data er niet specifiek per stad. Dan gebruiken we data van het land.’

Wat hebben steden hier aan?

‘De steden willen inzicht in hun voedselvoorziening en willen weten waar hun zwakke plekken zitten. De snelst groeiende steden zitten vooral in Afrika; denk aan Lagos, Nairobi, Ouagadougou en Yaoundé. Deze steden scoren erg laag op voedselzekerheid, dus hier ligt een grote opgave. In Azië zien we een interessant verschil tussen Chinese en Indiase steden. De Chinese steden scoren vaak bovengemiddeld op logistiek en gezondheid, de Indiase steden scoren laag op gezondheid en koopkracht. In een land als Brazilië zijn de verschillen in voedselzekerheid tussen de steden groot, vooral op het gebied van beschikbaarheid van voedsel en logistiek.’

Levert dat nieuwe inzichten op?

‘Steden willen hun score natuurlijk verhogen. Met deze ranking worden ze zich bewust welk aspect van de voedselvoorziening ze willen versterken en welke maatregelen ze dus moeten nemen. Dat geldt ook voor Nederlandse steden. We willen ook dieper in steden kijken, op wijkniveau. Welke wijken presteren bijvoorbeeld slecht op gezondheid of logistiek? En hoe verbeter je dan de leefbaarheid en het voedselaanbod? Ik wil graag in gesprek met bijvoorbeeld de gemeente Den Haag om de volksgezondheid op wijkniveau te verbeteren.’