Nieuws - 21 september 2018

WUR: Kipster en Kromkommer duurzaamste agrarische ondernemers

tekst:
Albert Sikkema

De jonge bedrijven Kromkommer en Kipster ontvingen op 19 september de Mansholt Business Award for Sustainable Entrepreneurship van het Universiteitsfonds Wageningen. Het zijn voorlopers in de kringlooplandbouw.

Prijswinnaars Chantal Engelen (Kromkommer) en Ruud Zanders (Kipster), met in het midden Jan Karel Mak van het UFW. © Steven ten Hoff

Na afloop van de Mansholt-lezing van WUR in Brussel reikte Jan Karel Mak, voorzitter van het universiteitsfonds, de prijzen uit. Kipster-eigenaar Ruud Zanders en Kromkommer-oprichter Chantal Engelen ontvingen beide een cheque van 12.500 euro.

Kromkommer bekommert zich om de lelijke groenten die het schap van de supermarkt niet halen, maar nu als afval wordt verwerkt. Oprichter Chantal Engelen, die een masterstudie deed in Wageningen, wil consumenten informeren over deze voedselverspilling en supermarkten bewegen ze toch te verkopen. Ook maakt Kromkommer soep van lelijke groente die ze verkoopt aan cateraars en restaurants. Bij de prijsuitreiking sprak Engelen de hoop uit dat Kromkommer over 5 jaar niet meer bestaat, ‘want dan hebben we ons doel bereikt en liggen deze groenten in de supermarkt.’ 

Legkippen
Kipster is een pluimveebedrijf dat de kringlooplandbouw in praktijk brengt. De voer voor de kippen komt uit afvalstromen van de voedingsindustrie en de boerderij draait op zonne-energie. De vrouwelijke kuikens worden legkippen, de mannelijke worden niet langer vernietigd maar groeien op voor de vleesproductie. Kipster sloot vorig jaar een contract met de Lidl voor de afzet van Kipster-eieren en vlees.

De principes van Kipster en Kromkommer sloten mooi aan bij het thema van de Mansholtlezing van WUR in Brussel: kringlooplandbouw. Eerder op de dag verkende bestuursvoorzitter Louise Fresco het belang, de kansen en bottlenecks van kringlooplandbouw in Europa voor beleidsmakers van de Europese Unie. Daarna gaven Imke de Boer, hoogleraar Dierlijke Productiesystemen, en Martin van Ittersum, hoogleraar Plantaardige Productiesystemen, de wetenschappelijke onderbouwing van kringloop-principes.

Lees meer: