Nieuws - 10 mei 2012

WUR-Council zoekt 'eigen' lid Raad van Toezicht

Medezeggenschap wil meer invloed in RvT.
Selectieprocedure begonnen.De overkoepelende medezeggenschapsraad (WUR-Council) wil zelf een kandidaat voor de Raad van Toezicht (RvT) van Wageningen UR voordragen. Een wetswijziging uit 2010 biedt de Council de mogelijkheid daartoe. De medezeggenschap hoopt zo haar mening duidelijker te laten horen.
Het 'eigen' lid moet zorgen voor een beter contact tussen WUR-Council en RvT, legt voorzitter Cees van Dijk uit.  'We zien nu dat de RvT met name overlegt met de Raad van Bestuur. Formeel moet ze twee keer per jaar overleggen met de medezeggenschap, maar we zijn niet erg tevreden over dit overleg.'
De RvT, bestaande uit ervaren bestuurders en deskundigen van buiten Wageningen UR, is juist aangesteld om het dagelijks bestuur te controleren. In september vetrekken drie van de vijf RvT-leden. Hieronder is Laurent van Depoele, docent European Studies aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij was 'lid met het bijzonder vertrouwen van de medezeggenschap'. Dankzij een  wijziging in de wet op het hoger onderwijs mag de WUR-Council zijn opvolger voordragen bij de minister van EL&I.
De  intakegesprekken zijn al begonnen, vertelt Van Dijk. Namen wil hij nog niet noemen, maar de kandidaat moet bekend zijn met universiteiten, benaderbaar zijn en oog hebben voor de positie van de medezeggenschap.