Nieuws - 23 maart 2017

WUR Council slecht zichtbaar

tekst:
Yvonne de Hilster

Wageningen kent medezeggenschapsorganen voor studenten, universitair medewerkers en medewerkers van instituten. In de WUR Council hebben ze allemaal zitting. Deze week vertelt de raad in Resource wat er afgelopen jaar is bereikt. Maar hoe bekend is de WUR Council eigenlijk? Niet erg bekend, blijkt uit een rondgang.

illustratie Henk van Ruitenbeek

matthijs.png

Matthijs van der Ham, eerstejaars masterstudent Biotechnology

‘Ik weet dat de WUR-council bestaat, maar niet wat wat ze doen; ze zijn onzichtbaar. Over de studentenraad en haar adviserende en controlerende taak weet ik meer. Als lid van een studentenvereniging hoor je vooral wat van VeSte, omdat die de verenigingen langsgaan. Het is belangrijk dat ze zich bijvoorbeeld bezighouden met avondcolleges, want die zijn niet goed voor je ontwikkeling als student. Het zou goed zijn als ook de WUR Council met de raad van bestuur bespreekt hoe je studenten stimuleert om nevenactiviteiten te doen, zodat zij zich buiten hun studie om verder ontwikkelen. Mijn advies is om in elk geval zichtbaarder te worden. Gebruik de sociale media en organiseer ter aanvulling bijvoorbeeld informatieve lunches beneden in Forum.’

katell.png

Katell Hamon, onderzoeker bij Wageningen Economic Research

‘Ik weet beter wat onze OR doet dan wat de WUR Council doet. Dat wij in Den Haag zitten en niet direct met studenten te maken hebben, speelt hierbij misschien wel een rol. Een punt als de avondcolleges is vast wel in de WUR Council besproken. Onze OR houdt ons goed op de hoogte van wat er op ons instituut speelt, met een nieuwsbrief iedere 2 à 3 maanden. Wat de WUR Council wat mij betreft hoog op de agenda mag zetten, is de uitwerking van de One Wageningen-visie. In de praktijk is de organisatie door administratieve rompslomp en gescheiden budgetten nog altijd niet ingericht op betere samenwerking tussen instituten, laat staan met de universiteit.’

hugo.png

Hugo Besemer, informatie- en dataspecialist bij WUR Library

‘Wat de WUR Council doet, zou ik eigenlijk niet weten. Of toch, ze kijken nu onder meer naar het systeem van tenure track, want wij zijn gevraagd daarvoor gegevens aan te leveren. In de tijd dat ik met iemand uit de WUR Council een kamer deelde, kreeg ik wel eens iets mee van wat er speelde, maar nu niet meer. Alleen van de ondernemingsraad van het Faciliair bedrijf hoor ik wel eens wat. Wil de WUR Council haar vertegenwoordigende rol goed invullen, dan zullen ze hun zichtbaarheid moeten verbeteren door echt naar mensen toe te stappen. Wat ook meespeelt is dat WUR van een dorp een agglomeratie geworden. Bij de WUR Council denk je eerder: het zal wel. Misschien een idee dat ze eens aandacht besteden aan hoe je voorkomt dat mensen zich verdwaald gaan voelen in deze organisatie?’

diane.png

Diane Bosch, adviseur bij het Centre for Development Innovation

‘Ik weet dat er een WUR Council bestaat, en doordat ik bij een andere organisatie zelf in de OR heb gezeten, weet ik wat een OR in principe kan doen. Maar de medezeggenschap hier doet vast andere dingen dan we denken. Ik heb vanwege je vraag speciaal nog even op intranet gekeken, maar ik kon weinig recents vinden – wat de zichtbaarheid illustreert. Maar decentraal is het volgens mij net zo goed een probleem. In de nieuwsbrieven van de OR van SSG zag ik “laatste oproepen voor nieuwe mensen”. Maar als je niet weet waarvoor je wordt gevraagd, welke onderwerpen er spelen, dan ga je je daar niet voor aanmelden. Toch vind ik dat ik het eigenlijk wel erg dat ik er zo weinig van weet. Het heet niet voor niets medezeggenschap.’

ward.png

Ward Koehler, derdejaars bachelorstudent Biologie

‘Of je iets van de medezeggenschap weet hangt volgens mij ook af van hoe erg je er zelf bij betrokken bent. Ik zit in de opleidingscommissie Biologie. Daardoor heb ik afgelopen jaar een avond bezocht voor studenten die betrokken zijn bij opleidingen, georganiseerd door VeSte. Door dat soort activiteiten raak je vanzelf met studentenraadsleden in gesprek. Maar van de WUR Council heb ik nog nooit gehoord. Om hun zichtbaarheid te verbeteren zouden de leden zich beter moeten laten zien, zoals politici doen, en de media, in ons geval Resource, zouden beter kunnen berichten over hun activiteiten.’

rob.png

Rob Schouten, universitair docent bij Tuinbouw- en productfysiologie

‘Wat de WUR-council is of voor mij doet weet ik niet. Het is het centrale medezeggenschapsorgaan? Waarom maken ze dat in de naam dan niet duidelijk? Voor hetzelfde geld is het een groep mensen van buiten die WUR adviseert. Dat dit overlegorgaan van studenten en medewerkers bestaat, lijkt me wel zinvol. Een van de onderwerpen die ze wat mij betreft aan de orde mogen stellen, is de verbetering van de samenwerking tussen Wageningen Research en de universiteit. Op persoonlijk vlak zijn de contacten er en er worden interessante ideeën ontwikkeld, maar gezamenlijk onderzoek loopt vaak stuk op de financiering. Dat moet toch anders kunnen. Ook denk ik aan tenure track en de regels die soms onaangekondigd veranderen. Ik zie collega’s worstelen met de druk die ze wordt opgelegd en onzekerheid over contracten.’

Untitled.png

Beatrice Landoni, tweedejaars masterstudent Plant Sciences 

‘Ik vind mezelf best actief als student maar ik heb nog nooit van de WUR Council gehoord. Wel van de studentenraad, maar ook wat zij precies doen weet ik niet. Misschien dat de studentenraad meer contact met studenten kan zoeken en de link met de andere medezeggenschapsraden kan benadrukken? Voor de zichtbaarheid is een vaste plek in Resource misschien een idee, of een nieuwsbrief.

Lees ook: