Nieuws - 18 juni 2014

WU wil gebrekkige voeding aanpakken

tekst:
Rob Ramaker

Wageningen Universiteit ijvert voor meer onderzoek naar de bestrijding van gebrekkige voeding in ontwikkelende en opkomende landen. Samen met het Sackler Institute for Nutrition van de New York Academy of Sciences werkt de universiteit aan een onderzoeksprogramma.

Aankomend collegevoorzitter Louise Fresco sprak het forum kort toe. Foto: Guy Ackermans

Op 16 en 17 juni waren daarom zo’n 120 vertegenwoordigers van universiteiten, bedrijven, NGO’s en overheden bij elkaar in Wageningen. Hier praatten ze over kritische periodes voor goede voeding, zoals tijdens de adolescentie van vrouwen of gedurende de eerste 1000 levensdagen van kinderen. Gebrekkige voeding, bijvoorbeeld met een tekort aan ijzer, zorgt in die fase voor onomkeerbare ontwikkelingsachterstanden bij het kind. Wereldwijd krijgen honderden miljoenen armen niet genoeg essentiële voedingstoffen binnen via hun voeding.

Er was ook aandacht voor allerlei fundamentele vragen in de voedingswetenschap. Hoe kan voedselinname bijvoorbeeld nauwkeuriger worden gemeten dan met vragenlijsten? Het forum in Wageningen moet een compleet onderzoeksprogramma opleveren. Onder deze paraplu kan publiek-private samenwerking, bijvoorbeeld tussen universiteiten en bedrijven, tot stand komen in fundamentele onderzoeksprojecten. Organisator Frans Kok, hoogleraar Humane voeding, hoopt snelle resultaten te zien. ‘Het is natuurlijk heel mooi dat we mensen uit 25 landen in Wageningen hebben,’ zegt hij. ‘Maar het moet niet alleen bij praten blijven, er moet ook actie komen.’

Het moet niet alleen bij praten blijven, er moet ook actie komen
Frans Kok

Voor de financiering kijkt Kok nadrukkelijk naar NGO’s en bedrijven: ‘Zij hebben een verantwoordelijkheid om te investeren in dit soort fundamenteel onderzoek.’ Hij vindt dat op de lange termijn ook in hun eigen belang, want uiteindelijk resulteert onderzoek in voedingsproducten voor nieuwe doelgroepen die nu nog te arm zijn. Door samen te werken in het onderzoek wordt veel sneller vooruitgang geboekt, denkt Kok. ‘Ze zijn in ieder geval allemaal hier: Nestle, Unilever, Danone, FrieslandCampina en meer grote namen.’

Een andere opvallende aanwezige was overigens Louise Fresco die op 1 juli officieel begint als bestuursvoorzitter van Wageningen UR, maar nu al een welkomstwoord sprak.