Nieuws - 19 juni 2013

WU heeft ‘duurzaam' goed voor elkaar

De WU heeft van alle Nederlandse universiteiten de meeste aandacht voor duurzaamheid. Ze krijgt daarom de ‘SustainaBul' van Morgen, een lobbygroep van studenten.

22-groene-partij.jpg
De universiteit scoorde vooral goed op inkoopbeleid, onroerend goed en de betrokkenheid van staf en studenten. Andere categorieën die werden bevraagd waren water- en energiegebruik, afvalverwerking en duurzaam investeren.
Het onderzoek focuste met name op het beleid en openheid rondom duurzaamheid. Zo werd er gevraagd of universiteiten data publiceren over bijvoorbeeld afvalproductie en hun CO2-voetafdruk. Instellingen verdienden ook punten als ze concrete plannen hadden met duurzaamheid en deze regelmatig evalueerden. Goed beleid vergroot natuurlijk de kans dat universiteiten zuiniger en duurzamer worden, maar er waren relatief weinig vragen naar ‘harde' meetbare prestaties. Wel kende het onderzoek bijvoorbeeld punten toe wanneer universiteiten de hoeveelheid afval per student verminderden.
Curieus genoeg bungelde de WU vorig jaar nog bijna onderaan in de ranglijst. Het onderzoek bestond destijds uit een google-zoektocht in universiteitswebsites. Wanneer informatie over bepaalde onderwerpen, zoals CO2-voetafdrukken, beschikbaar was verdienden instellingen punten. Uit de handleiding van 2013 blijkt dat instellingen zelf een vragenlijst insturen, per lemma onderbouwd met bewijsstukken. Bovendien werden nieuwe thema's bijgevoegd zoals duurzaam voedsel.
Dertien Nederlandse universiteiten en dertien hogescholen werkten mee aan het onderzoek. Vijftien instellingen kregen een eervolle vermelding. De resterende elf universiteiten en hogescholen haalden onvoldoende punten en zijn volgens Morgen ‘gezakt' voor de test. /RR