Nieuws - 1 januari 1970

WTO-bijeenkomsten trekken veel studenten

WTO-bijeenkomsten trekken veel studenten


Op dinsdag 7 en donderdag 9 oktober trokken twee bijeenkomsten over de
uitkomst van de top van de wereldhandelsorganisatie WTO volle zalen
studenten in Wageningen.
Uit een stemming bleek dat bijna de helft van de studenten vond dat het
mislukken van de top positief was, omdat ontwikkelingslanden voor het eerst
hun stem hadden laten horen.

De twee avonden werden georganiseerd door de kritische studentengroepen
Otherwise en de Boerengroep, en trokken elk zo’n zeventig bezoekers. Op de
eerste avond peilde Johan Wierts van het ministerie van Buitenlandse Zaken
en lid van de Nederlandse delegatie op de top in Cancún, de meningen in de
zaal. Ongeveer de helft van de zaal vond dat het mislukken van de top een
zegen was, omdat ontwikkelingslanden voor het eerst opgestaan waren tegen
de handelsmacht van Europa en Amerika. Een groot aantal mensen onthield
zich echter van stemming. Wierts hield zijn gehoor voor dat
ontwikkelingslanden zonder de WTO slechter af zouden zijn, omdat Europa,
Amerika en andere grote handelslanden dan onderling handelsakkoorden zouden
sluiten en daarmee de ontwikkelingslanden buiten spel zetten. Aan het eind
van de avond vroeg iemand in de zaal zich verwonderd af: ‘dus de WTO is
eigenlijk goed?’
Dat de wereldhandel georganiseerd moet worden was ook de stelling van Anne
van Schaik van Milieudefensie, maar zij vroeg zich af of de WTO nog wel de
aangewezen partij is om dat te doen. ,,Te weinig democratisch en te weinig
efficiënt in haar onderhandelingen’’, oordeelde zij. ,,Hoeveel invloed heb
jij in Cancún gehad?’’ vroeg ze Wierts, die toegaf maar indirect invloed te
hebben, omdat Europese regeringen zich achter de Europese Commissie scharen
en bovendien het Nederlandse standpunt vooral wordt bepaald door het
ministerie van Economische Zaken en niet door dat van Buitenlandse Zaken.
Tijdens de bijeenkomst op 9 oktober oogstte econoom dr Niek Koning veel lof
voor zijn uitleg over de geschiedenis van Europese en Amerikaanse steun aan
hun landbouw, die ontwikkelingslanden belemmert in hun ontwikkeling.
Afgelopen zomer heeft Europa haar landbouwbeleid hervormd, maar volgens
Koning is dat ten onrechte liberalisering genoemd, want Europa kan ook in
het nieuwe stelsel onder de kostprijs landbouwproducten exporteren. | J.T.