Nieuws - 31 mei 2007

WSO ziet nieuwe MR niet zitten

De Wageningse Studenten Organisatie (WSO) denkt dat studenten minder te zeggen krijgen als het plan voor één centrale medezeggenschapsraad voor heel Wageningen UR doorgaat. Dat heeft de organisatie in een brief aan de raad van bestuur laten weten.

De raad van bestuur heeft voorgesteld om de vier bestaande centrale medezeggenschapsraden samen te voegen tot één raad. Studenten van de universiteit zouden volgens dat voorstel zes zetels krijgen. Nu zitten er twaalf studenten in de studentenraad.
De WSO zegt in de brief dat studenten zich waarschijnlijk niet zullen interesseren voor de onderwerpen die in de nieuwe raad worden besproken. Studenten zouden niet te porren zijn voor een raad die zich buigt over ‘nieuwbouw en Lelystad en het personeelsbeleid in Leeuwarden.’
Ook krijgen studenten volgens de WSO minder rechten omdat ze volgens het plan slechts de wettelijk verplichte rechten krijgen, terwijl de studentenraad nu meer rechten heeft. ‘Een forse inperking van de invloed van studenten’ volgens de WSO. De studentenbond is verder bang dat onervaren studenten die maar een jaar meedraaien in het inspraakorgaan zullen ondersneeuwen tijdens vergaderingen. ‘Er is jaren gevochten voor een solide studentenrepresentatie. Dat kan en mag niet in één keer teniet worden gedaan.’
De zorgen van de studenten worden overigens niet door iedereen gedeeld. De ondernemingsraad van de centrale stafafdelingen heeft in een reactie juist laten weten dat studenten teveel invloed krijgen in het nieuwe model. De OR van het bestuurscentrum wil minder studenten in de raad en wil ter compensatie de studentenraad in stand houden voor onderwerpen die alleen studenten aangaan.
De medezeggenschapsraden en de raad van bestuur overleggen nog over het voorstel. De raad van bestuur wil dat de nieuwe medezeggenschapsraad in september van start gaat.

Zie ook POST