Nieuws - 5 september 2002

WSO wil snel nieuw studentenstatuut

WSO wil snel nieuw studentenstatuut

De Wageningse Studenten Organisatie demonstreerde tijdens de opening van het academisch jaar voor de ingang van de Junushoff met een grote vrouwe justitia. De WSO is boos dat het studentenstatuut voor dit studiejaar nog niet is geschreven. De organisatie vindt een nieuw studentenstatuut noodzakelijk, vooral nu er door de invoering van het BachelorMaster-stelsel veel veranderd is.

Volgens WSO-voorzitster Lieselotte Heederik zou het nieuwe statuut een duidelijke beschrijving van de opbouw van opleidingen en de voorvereisten voor het behalen van een bachelordiploma bevatten. "Nu nog niet begonnen is met het statuut, heerst onduidelijkheid over de rechten van de student," aldus Heederik. "Het oude statuut is niet aangepast aan de wijzigingen die met het BaMa-stelsel verbonden zijn."

Het belang van een goed statuut blijkt uit de problemen waar biologie studenten deze periode mee geconfronteerd worden. Voor derdejaars biologen die de specialisatie ecologie doen zijn in de eerste periode nauwelijks vakken geroosterd. Studenten die aan het eind van het jaar hun diploma willen halen kunnen hierdoor in de problemen komen.

Omdat het studentenstatuut niet af is, heerst onduidelijkheid over de mogelijkheden die de biologen hebben. "In de wandelgangen is hier vast meer over bekend, maar dit zou allemaal duidelijk omschreven moeten staan in een statuut," zegt Heederik. Ook is de WSO-voorzitster boos dat het rooster voor het nieuwe jaar pas drie weken geleden op internet verscheen. "Als het rooster al voor de vakantie bekend was geweest, had het probleem veel eerder geconstateerd kunnen worden."

Fam Charko is ??n van de gedupeerde biologen. Ze heeft geen zin 'oninteressante' vakken te doen om zo toch studiepunten te halen. "Het probleem geld misschien niet voor alle 30 ecologen, er zitten bijvoorbeeld studenten tussen die bepaalde vakken wel interessant vinden of die hertentamens hebben," zegt Charko. "Maar de mensen voor wie het probleem wel geld zijn de sjaak deze periode. We kunnen misschien studievertraging aanvragen, maar dat betekent dat ik niet binnen drie jaar klaar kan zijn." | LM