Nieuws - 1 januari 1970

WSO wil Engels testen van docenten en studenten

WSO wil Engels testen van docenten en studenten

WSO wil Engels testen van docenten en studenten


Studentenbond WSO wil dat de universiteit maatregelen neemt die de
kwaliteit van het Engelstalige onderwijs moeten verbeteren. In een manifest
dat zij aanboden aan rector prof. Bert Speelman stellen zij dat de
taalvaardigheid in het Engels van zowel docenten als studenten te wensen
over laat.

In het manifest vraagt de WSO daarom om de invoering van een
taalvaardigheidstest voor docenten. Omdat onderwijs in het Engels meer
vraagt van het concentratievermogen van studenten zou een docent niet
alleen de taal goed genoeg moeten beheersen, maar ook over grotere
didactische vaardigheden moeten beschikken.
Ook studenten zouden een taalvaardigheidstest moeten doen voor ze aan een
MSc-opleiding kunnen beginnen. Buitenlandse studenten moeten nu in het land
van herkomst een test afleggen, maar omdat het een schriftelijke test is
zegt deze niks over mondelinge vaardigheden.
De WSO wil daarom dat alle MSc-studenten in Wageningen een test doen die
vooral mondelinge vaardigheden toetst. Wanneer zo'n test uitwijst dat
studenten het Engels onvoldoende beheersen moeten zij verplicht een
bijspijkercursus volgen. Omdat ook het Engels van Nederlandse studenten
nogal eens te wensen over laat moeten ook zij zo'n test doen voor ze met
hun masteropleiding beginnen.
Woordvoerder van de raad van bestuur Simon Vink vindt de uitspraken van de
WSO te kort door de bocht. Hij begrijpt niet dat Nederlandse studenten nu
ineens beginnen te klagen over het slechte Engels, terwijl de universiteit
al jaren Engelstalige MSc-opleidingen aanbiedt en daar nooit grote klachten
over kreeg. ,,Als het echt een heel heftig probleem zou zijn had het eerder
op tafel moeten komen'', denkt Vink.
Guido van Hofwegen van de WSO vindt het logisch dat het probleem pas nu op
tafel komt. Volgens hem heeft dat te maken met de grotere instroom van
buitenlandse studenten en het groeiend aantal werkgroepen in het onderwijs.
Studenten moeten samenwerken met groepsgenoten die het Engels onvoldoende
beheersen en ook voor docenten zou het belastend zijn.
Het college van bestuur ziet nog geen aanleiding voor het invoeren van een
test Engels. Vink vindt dat studenten die naar Nederland komen er zelf voor
verantwoordelijk zijn als ze pas hier ervaren dat hun Engels niet voldoet.
,,In alle informatiebrochures staat duidelijk vermeld dat een bepaald
niveau Engels wordt gevraagd.''
Wanneer een slechte beheersing van het Engels de kwaliteit van het
afgeleverde werk naar beneden haalt, moet een student gewezen worden op de
eigen verantwoordelijkheid en gestimuleerd worden zijn Engels bij te
spijkeren.
Dat docenten zich extra belast voelen is volgens Vink onnodig. Van een
docent kan niet verlangd worden dat deze extra tijd investeert in studenten
die onvoldoende werk afleveren. Vink: ,,Je kunt van een docent niet het
onmogelijke verwachten.''
Maar de WSO denkt dat het college van bestuur niet begrijpt hoe belastend
het slechte Engels van sommige studenten voor docenten en groepsgenoten kan
zijn. Van Hofwegen zit in een werkgroep van de universiteit die zich met
het probleem bezig houdt. ,,Twee onderwijsinstituten die deelnemen aan de
werkgroep constateren wel degelijk dat er een probleem is'', zegt hij. ,,Ik
denk dat het college van bestuur het probleem onderschat.'' |
L.M.