Nieuws - 1 januari 1970

WSO komt met handleiding voor afstudeervakken

WSO komt met handleiding voor afstudeervakken

WSO komt met handleiding voor afstudeervakken


Een werkgroep van studentenbond WSO schreef een handleiding voor stages en
afstudeervakken. Het boekje is bedoeld als oriëntatiemiddel en als
hulpmiddel voor studenten die tijdens hun stage of afstudeervak tegen
problemen aanlopen.

De 1200 exemplaren die in eerste instantie van het boekje werden gedrukt
zijn betaald door de universiteit en worden verspreid over de bibliotheken
en leerstoelgroepen en een aantal andere verdeelpunten, waaronder de WSO en
de studentenbalie. Ook komt de tekst op internet te staan.
In het boekje staan volgens Anita Jurgens van de WSO naast nuttige tips
over bijvoorbeeld de voorbereiding op een afstudeervak en de opbouw van een
verslag ook de officiële regelingen voor vergoedingen, fondsenwerving en
werkplekken beschreven. Eén hoofdstuk is geheel gewijd aan
klachtenprocedures en instanties waar studenten met klachten terechtkunnen.
Het laatste hoofdstuk gaat in op medische aspecten als RSI-preventie en
gezondheidsrisico's bij het werken met gevaarlijke stoffen of een stage in
het buitenland.
Volgens Jurgens waren verschillende mensen op het bestuurscentrum verbaasd
dat een handleiding met dergelijke informatie nog niet bestond. Dat de
handleiding hard nodig is, denkt ook Arthur van Witzenburg, lid van de
werkgroep. Een enquête onder alle derdejaars en oudere studenten maakte
duidelijk dat veel studenten tijdens hun afstudeervak op moeilijkheden
stuiten en niet precies weten waar ze met vragen of klachten terechtkunnen.
,,We hoorden soms schrijnende verhalen'', vertelt Van Witzenburg.
,,Bijvoorbeeld over eenzaamheid van studenten die al heel lang aan hun
verslag werkten.''
Volgens Jurgens bleek uit de enquête dat 67 procent van de studenten meer
tijd besteedt aan hun afstudeervak dan het aantal studiepunten dat ervoor
staat. Ze vindt dat de universiteit duidelijker moet zijn over wat ze van
studenten verwacht, zodat dit soort problemen voorkomen kan worden.
Ook moet duidelijker zijn waar studenten recht op hebben. Over bijvoorbeeld
computerwerkplekken zijn de regelingen vaak onbekend. Jurgens: ,,Vanuit het
bestuurscentrum kregen we het commentaar dat we in het boekje te veel op
werkplekken ingaan. Ze zijn bang dat studenten dan denken dat ze recht
hebben op een eigen werkplek.'' Volgens de handleiding is een
leerstoelgroep niet verplicht om elke student een eigen werkplek aan te
bieden, maar moeten de beschikbare werkplekken wel voldoen aan de Arbo-
normen.
Ook weten studenten vaak niet dat wanneer ze recht hebben op vergoedingen
van de leerstoelgroep voor bijvoorbeeld reis- en kopieerkosten. En helemaal
onbekend voor veel studenten is de regeling dat een leerstoelgroep in
bepaalde gevallen ook een talencursus moet vergoeden.
Omdat de handleiding is geschreven voor iedereen die een afstudeervak gaat
doen kon de werkgroep niet te diep op verschillen per leerstoelgroep
ingaan. Jurgens denkt dat het boekje desondanks veel bruikbare tips bevat.
Ze hoopt op een stormloop zodra het boekje wordt uitgebracht, zodat direct
een volgende lading kan worden besteld. |
L.M.