Nieuws - 18 november 2010

WSO in actie tegen bezuinigingen

Met een zelfgebouwde 'leerfabriek' bij de ingang van het Forum, voerden studenten van WSO op 16 november actie tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs.

25-WSO-protest-007.jpg
Wie de 'leerfabriek' doorloopt krijgt van de actievoerders gratis een 'diploma' uitgereikt. Daarop staan de belangrijkste pijnpunten uit de kabinetsplannen: een masterstudent krijgt geen studiefinanciering meer, en langstudeerders betalen drieduizend euro extra collegegeld.  
Maar het gaat de studenten niet alleen om het geld, legt WSO-voorzitter Karmijn van den Berg uit. 'Ook de onderwijskwaliteit loopt gevaar. Voor elke langstudeerder moet de universiteit voortaan drieduizend euro terugbetalen. Wageningen UR heeft nu achthonderd langstudeerders, die zouden de uni dus 2,4 miljoen euro gaan kosten.' Volgens haar is het onvermijdelijk dat de universiteit dan meer druk gaat leggen op snel afstuderen. 'Het zal gaan om rendement, niet om kwaliteit.'
65.000 handtekeningen
Afhankelijk van de reacties van studenten gaat de WSO, samen met bonden uit andere steden, acties op touw zetten. De landelijke petitie 'minimaalnominaal.nl' werd binnen een week al 65 duizend keer ondertekend, een ongewoon hoge score. Van den Berg vermoedt dat dat komt omdat de plannen nu concreet worden. 'De huidige generatie studenten gaat de voorgestelde maatregelen aan den lijve voelen. Wie nu tweedejaars is, moet straks zonder studiefinanciering de masteropleiding doen.'
Nederland drijft op kenniseconomie
Een van de studenten die haar handtekening heeft gezet is Sanne Vercauteren, derdejaars tropische landbouw bij VHL. 'De kenniseconomie houdt Nederland overeind, we hebben geen goedkope grondstoffen of arbeid. Dan moet je geen barrières opwerpen om opleidingen af te ronden.' Sanne ziet een studieschuld als een risico. 'Voor mensen met rijke ouders is het probleem minder groot. Als ik een master wil doen, dan moet ik al de volle mep betalen. En ik heb nog een broertje en een zusje, die willen ook studeren.'