Nieuws - 1 januari 1970

WSO en PSF scheiden maar blijven vrienden

WSO en PSF scheiden maar blijven vrienden

WSO en PSF scheiden maar blijven vrienden


Sinds vorige week is de studentenfractie PSF officieel geen onderdeel meer
van de studentenvakbond WSO. De WSO-leden hebben hiertoe in een
ledenvergadering besloten. De vakbond blijft waar mogelijk wel samenwerken
met de Progressieve Studenten Fractie.
De formele scheiding der wegen was al langer onderwerp van gesprek, vertelt
Guido van Hofwegen, penningmeester van de WSO.’’ In het huishoudelijk
reglement stond dat de PSF onderdeel was van de politieke vakbond WSO. Die
regel zorgde regelmatig toch voor scheve gezichten. Mensen die bij het
Reductiebureau iets kochten dachten bijvoorbeeld vaak dat ze daarmee
indirect campagnes van de PSF ondersteunden, hoewel dat niet zo was.