Nieuws - 1 januari 1970

WSO en PSF bezorgd over instellingsplan

WSO en PSF bezorgd over instellingsplan

WSO en PSF bezorgd over instellingsplan


Studentenvakbond WSO is bezorgd over het 'marktgerichte karakter' van het
nieuwe instellingsplan van de universiteit. Ook de Progressieve Studenten
Fractie (PSF) is hier bezorgd over, maar maakt zich vooral druk over de
verminderde medezeggenschap van studenten, en over een verschuiving naar
onderwijsvormen als PGO, computerondersteund onderwijs en zelfstudie.

Dit jaar zijn de plannen voor de universiteit en de DLO-instituten voor het
eerst samen opgesteld in het instellings- en ondernemingsplan (IP/OP). Op
17 april zal besloten worden of de Gemeenschappelijke Vergadering met het
plan instemt.
In de ogen van WSO'er Dirk van Apeldoorn wordt in het instellingsplan te
vaak de nadruk gelegd op de markt en komt dit niet ten goede aan het
universitaire karakter. ,,We vinden dat de maatschappelijke
verantwoordelijkheid van de universiteit niet tot zijn recht komt'', zegt
de WSO'er. ,,Het hele stuk druipt van de markt. We hebben het geteld en het
woord 'markt' wordt 85 keer gebruikt.''
Voorzitter van het IP/OP-team dr Kees de Gooijer snapt niet waar de
studentenvakbond zich druk over maakt. ,,In de tijd dat ik directeur van de
onderwijsinstelling was had ik het ook al over de studentenmarkt'', zegt De
Gooijer. ,,Je kunt er wel van alles in willen zien. Wat je min of meer
impliceert is dat je helemaal geen IP/OP moet schrijven. Dat gaat mij veel
te ver.’’
Hoewel ook Martine Vos van de PSF bezorgd is dat de marktgerichtheid
schadelijk kan zijn voor het universitaire karakter, ziet ze hierin geen
reden om niet met het plan in te stemmen. Wel denkt ze dat de universiteit
door de samenwerking met de DLO-instituten extra op zijn tellen moet
passen. Vos: ,,Als universiteit moet je wel kiezen om je eigen identiteit
te waarborgen.''
Voor de PSF zijn twee andere onderwerpen meer reden tot bezorgdheid. Het
eerste is de vermindering van medezeggenschap van studenten. Hierover werd
al gediscussieerd tijdens een vergadering van de studentenraad met het
college van bestuur op woensdag 2 april. De aanleiding was de sluiting van
de kantines in de Hucht, Dreijenborch en Nieuwlanden; een besluit waarvoor
geen instemming van de studentenraad was verleend, terwijl dit volgens de
raadsleden wel had gemoeten. Volgens bestuurslid ir Kees van Ast vallen de
kantines niet onder studentenvoorzieningen en heeft de studentenraad dan
ook geen instemmingsrecht. De raad houdt zich echter aan het
studentenstatuut, waarin kantines volgens Vos wel als studentenvoorziening
worden gezien. Juristen van het college van bestuur en de studentenraad
onderzoeken nu op welke punten studenten instemmingsrecht hebben.
Een tweede zorgwekkend punt voor de PSF is de toename van onderwijsvormen
als PGO, computerondersteund onderwijs en zelfstudie. In het IP/OP wordt
voor PGO bijvoorbeeld een streefgetal van dertig procent genoemd. PSF vindt
dergelijke streefgetallen niet wenselijk, omdat de kans bestaat dat ze een
doel op zich gaan vormen. Het college van bestuur heeft echter laten weten
dat de cijfers moeten blijven staan, omdat ze een goed sturingsmechanisme
vormen. Vos: ,,Er wordt te weinig gelet op wat voor het onderwijs de meest
gewenste werkvorm is.''
Over één punt zijn WSO en PSF wel erg tevreden. Het IP/OP meldt dat
persoonlijk hoogleraren in de toekomst kunnen worden benoemd op grond van
onderwijsprestaties. Dat docenten beloond kunnen worden voor hun inspanning
in het onderwijs is een goede zaak en zal de kwaliteit ten goede komen,
denkt Van Apeldoorn. ,,Het is heel positief dat je eindelijk carrière kan
maken binnen het onderwijs.'' |
L.M.