Nieuws - 27 juni 2002

WSO controleert beloften universiteit

WSO controleert beloften universiteit

De WSO duikt deze zomer in de eigen archieven op zoek naar oude nota's. De studentenvakbond wil met de actie controleren of de universiteit gedane toezeggingen waarmaakt. Maar ook welke onderwerpen bij de WSO zelf in vergetelheid zijn geraakt.

De dit jaar ingestelde beleid- en adviesgroep stelt dat heel veel zaken vijf jaar geleden ook al speelden. Co?rdinator studentenvoorzieningen Marijke Wijers: "Ja, eigenlijk wel gek dat we nooit goed hebben gekeken of er ook echt wat met onze nota's is gedaan. Maar ook wel begrijpelijk, het bestuur bestaat ieder jaar weer uit andere studenten. En iedere bestuurder vindt weer wat anders belangrijk, zo gaan ook wel eens waardevolle idee?n verloren."

De WSO wil vanuit een onafhankelijke positie Wageningen Universiteit en haar beleid kritisch in de gaten houden. Wijers: "Met het indienen van een nota bij het college van bestuur willen we invloed uitoefenen. We vragen aandacht voor een specifiek probleem en doen aanbeveling om de situatie te verbeteren." Een voorbeeld van een drie jaar oud voorstel is dat docenten ook geselecteerd worden op hun didactische vaardigheden en niet alleen op hun onderzoekskwaliteiten. Daar is nog niets mee gedaan, aldus de WSO. De studentenraad heeft daar onlangs vragen over gesteld. De WSO gaat ervan uit dat een zoektocht in de archieven een flink aantal van dit soort misstanden en waardevolle idee?n naar boven zal brengen. Het nieuwe bestuur zal er verder mee aan de slag gaan. | E.T.