Nieuws - 1 januari 1970

WSO bezorgd over medezeggenschap

Studentenvakbond WSO maakt zich zorgen over de toekomst van de medezeggenschap. De nieuwe wet op het hoger onderwijs laat universiteiten vrij in de invulling daarvan. Maar de universiteit heeft vooralsnog geen plannen de medezeggenschap ingrijpend te veranderen.

Directeur van het Onderwijsinstituut prof. Pim Brascamp kreeg donderdag 16 maart van bestuursleden van de WSO een speelgoedkoffertje met medisch gereedschap. De WSO-bestuurders, gekleed in WUR-labjassen beplakt met rode kruizen, boden de koffer aan om de universiteit te helpen de 'zorgplicht' goed uit te voeren. In de huidige plannen voor de nieuwe Wet op het Hoger Onderwijs en Onderzoek (WHOO) wordt namelijk de structuur van de medezeggenschap niet langer voorgeschreven, maar krijgt het bestuur de vrijheid om deze naar eigen inzicht in te richten. Alleen het resultaat, een ‘volwaardige, goed functionerende en effectieve medezeggenschap’ is omschreven, tot ongerustheid van de studentenvakbond.
Brascamp zei echter geen grote wijzigingen te verwachten. ‘Studenten hebben in Wageningen altijd al een grote rol gespeeld in de vormgeving van het onderwijs. Wij zijn heel gelukkig met die inbreng. Wel denken we na over een minder luxueuze vergoeding voor de leden van de studentenraad. Maar als dat tot problemen zou leiden, dan horen we dat vanzelf.’
Het koffertje bevatte onder andere een injectiespuit voor het inspuiten van leerrechten. In de huidige plannen van staatssecretaris Mark Rutte krijgen studenten leerrechten voor de duur van hun studie plus een jaar uitloop. De WSO vreest dat door dit studierantsoen er onder studenten minder animo zal zijn om naast hun studie actief te worden. Wel kunnen instellingen zelf geld opzij leggen en studenten in bijvoorbeeld verenigingsbesturen of de medezeggenschap extra leerrechten toekennen, vergelijkbaar met het huidige systeem van bestuursbeurzen.
Adviesbureau Berenschot concludeerde eerder deze maand in een rapport in opdracht van universiteitenkoepel VSNU en de HBO-raad dat door het nieuwe bekostigingsstelsel de administratiekosten flink stijgen. Rutte is echter niet overtuigd. Volgens hem is uitgegaan van verkeerde aannames en neemt de IB-Groep een groot deel van de administratie voor haar rekening.
De Tweede Kamer debatteert op donderdag 23 maart over de leerrechtenkwestie. De meeste Kamerleden hopen het debat over de leerrechten nog voor de zomer te kunnen afronden. / JH