Nieuws - 23 januari 2020

WOinActie Wageningen: 'onderzoek en onderwijs lijden door dit systeem'

tekst:
Luuk Zegers

Op maandag 20 januari stapte WOinActie naar de Arbeidsinspectie met 700 klachten over veel te hoge werkdruk. Michiel Köhne en Bram Büscher, WUR-docenten betrokken bij WOinActie, zijn blij met die zet. ‘Uiteindelijk gaat het om mensen.’

Michiel Köhne. © Luuk Zegers

Docent Rechtsantropologie Michiel Köhne is blij met, maar ook geschrokken van de hoeveelheid mensen die de problematische situatie in het academische werkveld ervaren en aan de kaak stellen. ‘In het huidige systeem worden docenten tot het uiterste uitgeknepen. Onderwijs en onderzoek lijden daaronder. Het is belangrijk dat dat op een persoonlijke manier zichtbaar wordt gemaakt. Uiteindelijk gaat het om mensen.’

Ook Bram Büscher (hoogleraar Sociology of Development and Change aan WUR) is betrokken bij WOinActie. In december hielp hij met de verspreiding van de oproep in Wageningen. ‘Het is belangrijk dat dit ook hier wordt opgepikt en bediscussieerd’, vindt Büscher.

Uiteindelijk gaat het om mensen
Michiel Köhne

Méér werkdruk; minder geld
‘Veel universiteiten hebben goede stappen gezet op het gebied van individuele ondersteuning’, aldus Büscher. ‘Maar de kern van het probleem ligt in het structurele, op systeemniveau. Er is de laatste dertig jaar steeds méér gevraagd van wetenschap en wetenschappers, terwijl er relatief gezien, dus per student, steeds minder in universiteiten wordt geïnvesteerd. In diezelfde tijd is het hele academische systeem ook geneoliberaliseerd: alles is competitie of moet intern worden uit-onderhandeld alsof het “de markt” is. We worden steeds meer afhankelijk van externe financiering; alles moet gemonitariseerd en gerankt worden; en er zijn allerlei perverse prikkels.'

Bram Buscher.jpg

Er is de laatste dertig jaar steeds méér gevraagd van wetenschap en wetenschappers, terwijl er relatief steeds minder in universiteiten wordt geïnvesteerd
Bram Büscher

'In de loop van de tijd heeft dat geleid tot de huidige situatie: extreme druk op veel academici, veel overwerk, allerlei excessen rondom publicaties, PhD-fabrieken, grote druk op beursaanvragen met steeds minder kans op honorering, enzovoort. Er zijn al initiatieven om hier wat aan te doen, zoals een omslag naar kwalitatieve evaluatie van onderzoeksgroepen, maar er moet nog veel meer aangepakt worden, en wel op het juiste structuur/systeem-niveau.’ 

Hoeveel van de 700 meldingen bij de Arbeidsinspectie afkomstig zijn van Wageningse wetenschappers, is niet duidelijk.

Lees meer: