Nieuws - 4 juni 2009

‘WILDLIFE MANAGERS MISSEN PRAKTIJKKENNIS’

Van Hall Larenstein schiet tekort in het opleiden van faunabeheerders, zegt Rob Borst, senior adviseur van IPC Groene Ruimte en lid van de adviescommissie faunabeheer van de Tweede Kamer. Bij studenten Wildlife Management ontbreekt praktische kennis over wilde dieren in natuurterreinen.
‘Over de gedragingen van dieren in hun natuurlijke habitat krijgen de studenten vrijwel niets mee’, constateert Borst. ‘De field skills moeten zij zelf maar zien op te doen, bijvoorbeeld door het volgen van een jachtcursus. Dat is toch vreemd.’ Die tekortkoming in het curriculum komt overigens niet alleen bij de VHL opleiding voor, maar geldt voor alle groene hogescholen, aldus de faunaexpert. Wat betreft het gehalte aan wetenschappelijke kennis en managementkwaliteiten doen de Wildlife Management-studenten uit Leeuwarden het weer bovengemiddeld. 'Zij weten heel goed hoe de beleidsprocessen werken om een terrein van 6.500 hectares te onderhouden, maar het verschil tussen een predatormodel en een lokmodel kennen ze niet.'
Volgens opleidingcoördinator Berend van Wijk is het helemaal niet zo vreemd dat studenten die voor faunabeheer kiezen zich nog verder moeten verdiepen buiten hun studie om. ‘Wij leiden generalisten op en geen specialisten. Binnen het studieprogramma hebben we domweg geen ruimte meer voor aanvullende modules.’ De afgelopen vijf jaar is de oorspronkelijke aandacht voor dierentuinen en fokprogramma’s van Wildlife Management wel meer opgeschoven naar natuurlijk faunabeheer, maar de opleiding blijft een breed aandachtsveld bestrijken, aldus Van Wijk. ‘We hebben afspraken met de sector voor doelgerichte stages en voor de rest moeten de studenten zelf aan gang.’