Nieuws - 12 maart 2009

WIE VERMINKT DE BRUINVISSEN?

nieuws_3020.jpg
Het is nog onduidelijk wie er verantwoordelijk is voor het ernstig verminken van bruinvissen in de Noordzee. De afgelopen drie maanden spoelden ruim dertig aan flarden gesneden bruinvissen aan. Wageningen Imares luidde daarover vorige week de noodklok. Een onderzoek is in volle gang.
Bruinvissen die stranden is een normaal verschijnsel. Uit een overzicht van Imares blijkt dat er gemiddeld elke maand een stuk of dertig aanspoelen. Soms zijn die lijken verminkt. Maar dat aantal is sinds eind vorig jaar drastisch toegenomen. Van de honderd gestrande bruinvissen in de afgelopen drie maanden waren er minstens dertig zwaar verminkt.
Aanvankelijk spoelden de bruinvissen vooral aan op de stranden van Texel en Vlieland, maar in februari ook in de kop van Noord-Holland en incidenteel op de Zeeuwse stranden. Daarbij neemt volgens Imares het aantal verminkingen en de mate van toetakeling nog steeds toe. Wageningen Imares, NIOZ, Ecomare, Naturalis en het Productschap Vis trokken daarover vorige week aan de bel. Het Korps Landelijke Politie Diensten en justitie zijn onder andere naar aanleiding daarvan een onderzoek begonnen.
Een breed team van deskundigen onderzoekt inmiddels hoe de dieren aan hun verwondingen zijn gekomen. Daar is ook het Nederlands Forensisch Instituut bij betrokken. Het gaat in ieder geval om dieren die in goede conditie verkeerden. De toetakeling moet, gezien de versheid van de dieren, dicht voor de kust hebben plaatsgevonden. Het vermoeden is dat vissers verantwoordelijk zijn voor de verminking. Bijvangst van bruinvissen is in de visserij een normaal verschijnsel. Het verminken van die bijvangst niet.