Nieuws - 8 juli 2015

WEpod zoekt 'community'

De WEpod brengt nog niet veel mensen op de been. De twee infoavonden over het zelfrijdende busje dat dit najaar op de weg komt, trokken maar een handjevol bezoekers.

Het geringe bezoek aan de avonden in Bennekom (maandag) en Ede (dinsdag) is niet helemaal een afspiegeling van de belangstelling. Alleen direct aanwonenden van de route die het busje tussen station Ede en de campus gaat rijden waren persoonlijk uitgenodigd. Een fractie daarvan nam de moeite om zich voor te laten lichten over de WEpod.

Dat leverde vooral praktische vragen op over de veiligheid van het busje zonder chauffeur. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als iemand een steen op de weg gooit? Het antwoord: geen idee. De WEpod is een experiment, benadrukt projectleider WEpod Alwin Bakker van de provincie
Gelderland. Dat is nou juist het spannende, vindt hij. ‘We zullen tegen allerlei zaken aanlopen die we nu nog niet allemaal kunnen voorzien.’

Juist daarvoor doet het project ook een beroep op het publiek, legt algeheel projectleider Jan Willem van der Wiel (Spring Innovation Management) uit. De WEpod zoekt een community
van mensen die betrokken zijn of gewoon nieuwsgierig naar hoe het project reilt en zeilt. Op de kersverse site wepods.nl kun je je aanmelden om deel uit te maken van die gemeenschap, mee te kunnen discussiëren of vragen te stellen.

Vragen dus over wat er gebeurt als er een steen op de weg ligt die het voertuig niet kent. De deskundigen zijn het ter plekke met elkaar oneens wat de beste oplossing is. Wachten tot iemand anders de steen weghaalt? Of vanuit de controlekamer in Ede via de intercom vragen of een passagier wil uitstappen om de steen te verwijderen? Daar wordt dus nog even over nagedacht. Maar het illustreert volgens Bakker wel mooi hoe deze pilot werkt.

Omwonenden waren vooral ook benieuwd naar de mogelijke hinder die het busje hen oplevert. Weinig dus, volgens Van der Wiel. In Ede komt weliswaar een nieuw en tijdelijk stoplicht om de WEpod veilig de Emmalaan over te laten steken, maar die doet het alleen maar als het busje komt. En dat is maar een paar keer per dag, stelt Van der Wiel gerust. De WEpod is geen openbaar vervoer en heeft een zeer onregelmatige ‘dienstregeling’.

Op de nieuwe website staat veel informatie over het project, waarmee de provincie Gelderland de regio op de kaart wil zetten als innovatieve hotspot. Onder andere een (nogal ronkend) filmpje over het project. De twee infoavonden krijgen na de zomer een vervolg in Wageningen. Voor de campus komt waarschijnlijk een aparte bijeenkomst.