Nieuws - 15 januari 2009

WEL EEN GROENE TINTELING III

Ik zag op de achterkant van de Resource staan dat er niet één werknemer van de WUR was die een groene tinteling heeft besteld. Niet één, stond er met nadruk. Nu wil ik even kwijt dat zowel ik als mijn partner (ook werkzaam bij Wageningen UR) gebruik heeft gemaakt van de groene tinteling en een uitstapje naar een boerderij heeft besteld. De berichtgeving klopt dus niet.
Ik was zelf erg enthousiast over de toevoeging van de groene tintelingen, vandaar dat ik het jammer vind dat het initiatief in de Resource ontkracht wordt - gebaseerd op foute gegevens. Want ik hoopte nou juist dat Wageningen UR deze trend volgend jaar door zou zetten.