Nieuws - 6 november 2008

WATERPARK STAAT OF VALT MET VERKOOP VAN RIET

nieuws_2586.jpg
Investeren in waterzuivering met helofytenfilters is op dit moment voor particulieren niet rendabel. Dat is de voorlopige conclusie die het LEI trekt uit het project Waterpark Het Lankheet. In dit vijf hectare grote pilotproject wordt de levensvatbaarheid van alternatieve waterzuivering getest.
Het waterpark in Haaksbergen is een combinatie van rietvelden en recreatieve voorzieningen. De moerasachtige rietvelden vormen de kern van het project. Het riet filtert aangevoerd water uit de vervuilde Buurserbeek. Het gezuiverde water wordt daarna gebruikt om verdroogde delen van het landgoed te vernatten. Het riet kan vervolgens worden verkocht als biomassa.
Maar juist die verkoop is de achilleshiel van het project, concludeert het LEI. Volgens dr. Arianne de Blaeij valt niet te verwachten dat de rietprijs zo hoog zal worden dat het park daarop kan drijven. Op dit moment is er zelfs nog helemaal geen markt voor riet als biomassa. En voor dakbedekking is het riet niet geschikt. Financieel is de aanleg van een helofytenfilter daarom voor landeigenaren niet interessant.
Daar staat tegenover dat waterparken volgens het LEI maatschappelijk gezien een succesvol concept zijn. Ze zuiveren water, helpen tegen verdroging, kunnen worden gebruikt voor waterberging en recreatie, en produceren biomassa. In geld omgerekend levert dat in theorie een positief saldo op.
Maar de meeste baten zijn voor de maatschappij en niet voor de landeigenaar. Daar ligt volgens het LEI ook de oplossing: waterschappen, gemeenten en andere overheden moeten op de een of andere manier betalen voor de diensten die een waterpark levert. Daarnaast wordt ge¬probeerd het riet toch te gebruiken als ¬biomassa. In de buurt van landgoed ¬Lankheet komt een installatie die het riet gaat verstoken voor de productie van warmte.