Nieuws - 12 februari 2009

WATEROPLEIDING VOOR HET DELTAWERK

Van Hall Larenstein heeft met de hogescholen van Zeeland en Rotterdam een gezamenlijke wateropleiding opgericht: de Dutch Delta Academy. Die moet een nieuwe generatie technici en managers klaarstomen die de aanbevelingen van de Deltacommissie gaat uitvoeren.

Het is niet de bedoeling dat er voor de Dutch Delta Academy (DDA) een apart schoolgebouw komt, vertelt projectleider Wouter van Zandbrink van het Kennis Netwerk Delta Water. De opleiding zal op elk van de drie hogescholen worden aangeboden, met ieder een eigen profiel. ‘We willen binnen de bestaande hogescholen het deltatechnologieonderwijs naar een hoger plan tillen, en de opleidingen onderling beter op elkaar afstemmen.’ Zo kunnen DDA-studenten tussentijds overstappen om een van de drie afstudeerrichtingen te kiezen: Land en watermanagement in Velp, Ecologische en technische engineering in Vlissingen en Design in Rotterdam. Zandbrink verwacht dat de opleiding in 2010 van start gaat.
Wateroverheden, adviesbureaus en baggeraars zitten volgens hem te springen om mensen die nieuwe inzichten kunnen toepassen in de praktijk, zoals de superbrede dijken of nieuwe manieren van zoetwaterafvoer die het rapport Veerman bepleit. De huidige wateropleidingen van de drie hogescholen dekken die vraag onvoldoende, zowel kwalitatief als in aantallen afgestudeerden.
De DDA moet er ook voor zorgen dat universitaire kennis over water beter doorstroomt naar het beroepsonderwijs, aldus Van Zandbrink. ‘Tot nu toe is die ontsluiting slecht. Om die reden maken Wageningen UR en TU Delft ook deel uit van ons kennisnetwerk.’
De Nederlandse watersector heeft de komende drie jaar behoefte aan achthonderd waterbouwers nieuwe stijl, heeft Van Zandbrink becijferd. Wereldwijd gaat het om zevenduizend technici en managers.