Nieuws - 12 februari 2009

WAGENINGEN UR WIL ‘VOORLOPEN’ MET DUURZAAMHEID

Wageningen UR wil ‘voorlopen’ op het gebied van duurzaamheid in de bedrijfsvoering. Dat betekent bijvoorbeeld groene stroom, duurzamer bouwen, biologische producten in de kantine en zo veel mogelijk op de fiets naar het werk.

nieuws_2918.jpg
Dat blijkt uit de notitie Duurzaamheid Wageningen UR. In dat stuk zijn vier ambitieniveaus geschetst. Op advies van de opstellers kiest de raad van bestuur voor het op één na hoogste niveau, dat ‘voorlopen’ wordt genoemd.
Eigenlijk zou Wageningen als groene universiteit nog hoger moeten mikken, vindt de projectgroep duurzaamheid. Maar dat is in de praktijk te riskant, legt woordvoerder Joris Fortuin uit. ‘Je moet wel de continuïteit van je bedrijfsvoering kunnen garanderen. Dat is de basis voor het onderwijs en onderzoek. Bij het hogere, innovatieve ambitieniveau neem je te veel risico.’ Bovendien moet de organisatie dan een te grote stap ineens maken.
Desondanks gaat er ook bij ‘voorlopen’ veel veranderen. Zo overweegt Wageningen UR het gebruik van fiets en openbaar vervoer te stimuleren door dienstfietsen en NS Businesskaarten beschikbaar te stellen voor medewerkers. Autogebruik wordt mogelijk afgeremd door betaald parkeren in te voeren op de campus.
In de kantine komt met dit scenario veel meer ruimte voor biologisch eten en producten met een duurzaamheidskeurmerk. Het eten moet daarnaast ook gezonder.
Op het gebied van energiegebruik kunnen grote stappen worden gemaakt. Bijvoorbeeld door de huidige grijze stroom zo snel mogelijk te vervangen door groene stroom. Tal van bouwkundige maatregelen kunnen gebouwen energiezuiniger maken. Maar medewerkers en studenten kunnen ook zelf besparen. In de notitie wordt zelfs gesuggereerd de gebouwen niet warmer te stoken dan achttien graden Celsius. Mensen moeten dan maar een trui en een lange broek aantrekken. Overigens gaat dat de projectgroep net een stapje te ver.
Ook bij nieuwbouw legt de instelling de lat hoger. Voor nieuwe gebouwen worden zo veel mogelijk duurzame materialen gebruikt, ze moeten energieneutraal zijn en ecologisch in hun omgeving worden ingepast. Toepassing van warmte-koudeopslag of geothermische energie is nadrukkelijk in beeld.
De nieuwe ambities moeten nog vertaald worden in een plan van aanpak. Dan wordt ook duidelijk welk prijskaartje eraan hangt. Fortuin: ‘Als je naar een hoger niveau wil, moet er in ieder geval geld bij, voor bijvoorbeeld de menskracht en investeringen. Maar op de lange termijn mag de bedrijfsvoering niet duurder worden. Dat hoeft ook niet. We zien overal om ons heen dat duurzaam niet per se duurder is.’