Nieuws - 25 juni 2009

WAGENINGEN UR HOFLEVERANCIER VERKEER EN WATERSTAAT

Imares en Alterra worden hofleveranciers van specialistische en unieke kennis voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Die bijzondere positie van de instituten van Wageningen UR is afgelopen week vastgelegd.

De overeenkomst maakt het verstrekken van opdrachten voor adviezen een stuk eenvoudiger. Voor grotere opdrachten was tot nu toe nog een Europese aanbesteding nodig. Binnen de nieuwe raamovereenkomst is die lange weg niet meer nodig en kan onderhands worden aanbesteed. Maar die kortere en eenvoudigere route geldt alleen als het unieke kennis betreft, waar alleen de instituten over beschikken, benadrukt drs. John Schobben van Imares. Voor kennis waar meerdere partijen over beschikken, zal het ministerie op de markt opdrachten uitzetten. Volgens Schobben bevestigt de overeenkomst de bijzondere positie van de instituten van Wageningen UR voor het ministerie. ‘V&W ziet ons als een kennisinstituut waar ze een structurele relatie mee wil, voor wat betreft onze unieke kennis. We zijn dus een belangrijke partner voor hen. Dat levert naast aanzien naar verwachting ook meer omzet op.’ De terreinen waar Imares, Alterra en in mindere mate ook het LEI over unieke kennis beschikken, zijn vastgelegd in de overeenkomst. Het gaat onder meer over de ecologie van zoute watersystemen, de gevolgen van de klimaatverandering, de monitoring van de waterkwaliteit en de toegepaste kennis voor de Kaderrichtlijn Water, de Mariene Strategie en Natura 2000. De overeenkomst loopt voorlopig tot en met 2011.