Nieuws - 18 juni 2009

WAGENINGEN UNIVERSITEIT VERVROUWELIJKT

Wageningen Universiteit vervrouwelijkt in hoog tempo. Van alle studenten is 54 procent vrouw. Vijf jaar geleden was de man-vrouw verdeling nog precies gelijk. Onder Msc-studenten is het aandeel vrouwen zelfs 58 procent.
Een en ander blijkt uit het jongste jaarverslag van Wageningen UR. De groei van het aantal vrouwen weerspiegelt zich ook in het aantal eerstejaars. De universiteit trok dit studiejaar een recordaantal van 1694 eerstejaars. Daarvan is 56 procent vrouw.
Er zijn ‘typische vrouwenstudies’ met veel meer vrouwelijke dan mannelijke studenten. De top vijf van ‘vrouwenstudies’ in de bachelorfase wordt traditioneel aangevoerd door Voeding en gezondheid. Daarna volgen Internationale ontwikkelingsstudies, Dierwetenschappen, Levensmiddelentechnologie en Gezondheid en Maatschappij. Bij zeven van de negentien bachelorstudies zitten meer vrouwen dan mannen in de collegebanken. In de masterfase ziet de top vijf van vrouwenstudies er als volgt uit: Nutrition and Health, Animal Sciences and Aquaculture, International Development Studies, Management, Economics and Consumer Studies en Food Technology. Vijftien van de achtentwintig masterstudies hebben meer vrouwen dan mannen. De vervrouwelijking van Wageningen UR is ook terug te zien in het personeelsbestand. Ook hier neemt het aantal vrouwen toe. Binnen de hele organisatie van Wageningen UR is veertig procent van het personeel vrouw. Dat aandeel stijgt de laatste jaren met een procent per jaar.