Nieuws - 12 februari 2009

WAGENINGEN SWAMPUS II

De waterproblematiek op Wageningen Campus staat regelmatig in de belangstelling, zeker wanneer het weer eens flink heeft geregend. Of zoals recent, wanneer het regenwater na een flinke bui niet snel verdwijnt omdat de vorst nog in de grond zat. In dit verband is het zinvol om nog eens uit te leggen hoe we omgaan met het waterbeheer op de Campus.
Bij de aanleg van het nieuwe deel van Wageningen Campus was bekend dat het hier gaat om een gebied dat met kwel uit de omliggende, hoger gelegen gebieden te maken krijgt. En natuurlijk is ook de bouw en bestrating van invloed op de waterhuishouding. Mede in dit verband zijn twee grote vijvers aangelegd en brede sloten voor berging en afvoer van het overtollige water. Waterplassen aan het oppervlakte van het terrein na stevige regenval worden mede veroorzaakt door de mate van doorlaatbaarheid van de bodem. En bekend is dat bij grote graaf- en bouwwerkzaamheden de oorspronkelijke bodemstructuur wordt vernield. Het herstel daarvan is deels te bereiken met werkzaamheden en deels ook afhankelijk van natuurlijke processen die tijd kosten.
Na de constatering dat er na de aanleg op te veel plaatsen lang water op het terrein bleef staan, is onderzoek gedaan naar de oorzaken en mogelijke oplossingen. Alvorens te kiezen voor een van deze oplossing is opnieuw de vraag gesteld wat onze landschappelijke visie op het gebied is. In die visie, die mede gebaseerd is op de bovengenoemde oorsprong van het gebied, is nadrukkelijk plaats voor water, ook buiten de vijvers, maar niet overal.
Er is dus niet gekozen voor een terrein dat overal gedurende het gehele jaar droog moet zijn, maar voor een terrein waarin ook plaats is voor natte plekken. Daarbij moeten, onder normale omstandigheden, paden en wegen droog zijn evenals het manifestatieterrein, het terrein direct rond gebouwen, onder kunstwerken, onder de zitpoefs en picknicktafels (nog te plaatsen) en bij de afwerpplaatsen voor discgolf.
Indien was gekozen voor een overal droog terrein, dan zou een intensieve drainage noodzakelijk zijn geweest, waarvoor het gehele terrein (incl. paden) weer open gegraven moest worden. Bij de gekozen visie voor een terrein waarin plaats is voor natte plekken, past maatwerk.
Een deel van dit maatwerk zoals het op een aantal plaatsen diep losmaken en meer verzanden van de bodem en het aanleggen van lokale drainage, is voor de winter uitgevoerd. En het effect hiervan is op een aantal plaatsen duidelijk zichtbaar.
Het aanleggen van een ondiepe poel moet nog worden uitgevoerd. Het effect van deze maatregelen wordt in de gaten gehouden, en waar nodig zal aanvullend maatwerk plaatsvinden. Zo zijn er recent twee noodgreppels langs het fietspad naar Atlas gemaakt. Deze krijgen nog een meer definitieve vorm. Ook zijn recent enkele sloten naar de oostkant van het terrein open gemaakt.