Nieuws - 13 november 2008

WAGENINGEN KRIJGT GEEN GELD VOOR TOPONDERWIJS

Onderwijsminister Ronald Plasterk heeft op 11 november vier universiteiten en één hogeschool in totaal 21 miljoen euro toegezegd voor toponderwijs. Het voorstel van Wageningen UR werd afgekeurd.

De onderwijsinstellingen mochten bij het Siriusprogramma voorstellen indienen voor onderwijs aan de beste vijf procent van hun bachelorstudenten. De plannen van de Hanzehogeschool, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Utrecht, Universiteit Maastricht en het Amsterdamse University College vielen in de prijzen.
Wageningen Universiteit, die het voorstel voor een Talentenprogramma indiende samen met Van Hall Larenstein, krijgt geen extra geld. ‘We willen een assessment aanbieden aan al onze studenten in het kader van de studie- en loopbaanadvisering’, zegt Michèle Gimbrère van de stafafdeling Onderwijs en onderzoek. ‘Het zou gaan om een professioneel assessment, om studenten aan de hand van vragen als ‘wat wil ik’ en ‘wat kan ik’ beter te leren kiezen tijdens hun studie. Maar het subsidieprogramma is heel erg gericht op de beste studenten. Daar voldeden we niet aan en ons voorstel was nog niet goed uitgewerkt.’
Wellicht gaat de universiteit de assessment toch invoeren. ‘We praten hier binnenkort over met de studentenraad, die met het plan is gekomen’, aldus Gimbrère.