Nieuws - 6 november 2008

WAGENINGEN ANALYSEERT KOMKOMMERGENOOM

Wageningen UR gaat participeren in een project met Nederlandse en Chinese zaadbedrijven om het genoom van de komkommer op te helderen.
Het gaat om een project van topinstituut Groene Genetica in samenwerking met het landbouwministerie in China. Chinese onderzoekers hebben de DNA-volgorde van de komkommer al bepaald. ‘Maar dan heb je heel veel A’tjes, T’tjes en G’tjes waarvan we de waarde nog niet kennen’, zegt hoogleraar Plantenveredeling prof. Richard Visser, die betrokken is bij het project. ‘Eerst moeten we kijken wat de bruikbaarheid en kwaliteit is van de sequenties die de Chinezen hebben gemaakt. Daarna kunnen we dan wellicht genen aan eigenschappen koppelen.’
Visser hoopt dat met de genoomkennis de genetische variatie van de komkommer kan worden verbreed. ‘Nu is de genetische variatie beperkt en dat speelt je parten als je ziekteresistenties wilt inkruisen. Met meer kennis van het genoom kun je gerichter gaan kruisen op resistentie-eigenschappen.’
Wageningen UR steekt 75 duizend euro in het 1 miljoen euro kostende project. De helft daarvan komt voor rekening van de Nederlandse deelnemers. Naast Wageningen UR komt er financiering van veredelingsbedrijven en het topinstituut, dat geld krijgt van de Nederlandse overheid om het kennisniveau en de concurrentiepositie van de Nederlandse veredelingsbedrijven te versterken.