Nieuws - 11 juni 2009

WAGENINGEN AAST OP MILJOENEN BIJENONDERZOEK

Het ministerie van LNV trekt de komende drie jaar een miljoen euro uit voor bijenonderzoek. Het geld is bedoeld om de problemen met bijensterfte op te lossen. Dat is mooi, vindt de Wageningse onderzoeker dr. Tjeerd Blacquière. ‘Maar we hadden op meer gehoopt.’

Blacquière, onderzoeker bij Plant Research International, heeft gemengde gevoelens bij de bijdrage van LNV. ‘We hadden gehoopt op meer structurele aandacht voor de bijenhouderij. Nu is het weer een project van drie jaar. Daarna moet je maar weer zien.’ De imkerij heeft sinds een paar jaar te kampen met meer dan gebruikelijke sterfte onder de bijenvolken. Dat kan flinke gevolgen hebben voor de land- en tuinbouw en de biodiversiteit. Tachtig procent van de planten is voor bestuiving afhankelijk van insecten als de honingbij.
Wat de gevolgen van die sterfte precies zijn, is onduidelijk. Dat komt volgens het ministerie vooral doordat het ontbreekt aan goede gegevens. Een driejarig project moet daar verandering in brengen. In die tijd moet precies in kaart worden gebracht hoeveel imkers en bijenvolken er zijn en wat de jaarlijkse sterfte is. Daarnaast is meer onderzoek nodig naar de oorzaken van de bijensterfte.
LNV baseert zich grotendeels op de analyse van Blacquière. Toch is het volgens de Wageninger niet zeker of zijn bijengroep het gewenste onderzoek gaat uitvoeren. ‘Concreet is er nog niets. Het zal wel duidelijk worden in de jaarlijkse kaderbrief aan Wageningen UR. Maar die komt pas eind dit jaar. En de minister wil dit jaar al met het monitoringsprogramma beginnen.’
In het advies aan minister Verburg van LNV had Blacquière gevraagd om genoeg geld voor een stevige onderzoeksgroep. Naast meer onderzoek is volgens Blacquière voorlichting aan imkers belangrijk. ‘Maar ook dat heeft de minister niet overgenomen. Ze wil er nu bij het agrarisch onderwijs op aandringen om het vak bijenhouden in het onderwijspakket op te nemen.’