Nieuws - 4 december 2008

WADDENACADEMIE MOET HET HEBBEN VAN NETWERKEN

Met een drukbezocht inauguratiesymposium is de Waddenacademie deze week van start gegaan. Het vijfkoppige bestuur onder aanvoering van prof. Pavel Kabat van Wageningen UR moet het hebben van gezag en goodwill; een eigen onderzoeksbudget ontbreekt. Netwerken en reputatie verwerven lijken zodoende van levensbelang voor de Waddenacademie.

nieuws_2710.jpg
Het nieuwe kennisinstituut in Leeuwarden heeft de opdracht om voor de komende twintig jaar de kennisagenda te bepalen voor de duurzame ontwikkeling van het waddengebied. De status van het parttime bestuur – allen met connecties aan verschillende universiteiten en onderzoeksinstituten – moet voor de nodige samenhang zorgen in het tot nu toe versnipperde onderzoek. Tevens zal de academie kennisuitwisseling tussen wetenschappers onderling en met beleidsmakers bevorderen, is het idee. Afgezien van haar academische reputatie staat de Waddenacademie daarbij niet helemaal met lege handen; de leden doen namelijk ook aanbevelingen waar het gasgeld uit het Waddenfonds naar toe gaat.
Het is dus onzin om de Waddenacademie als een speeltje van hoogleraren te betitelen, sprak bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen van Wageningen UR, dat zich onder meer met Imares en Alterra goed vertegenwoordigd weet. ‘De Waddenacademie heeft tot taak onderzoekers scherp te houden.’ Voorzitter van de Raad voor de Wadden Margreet de Boer drukte de ‘heren’ van de Waddenacademie op het hart niet in de valkuil van de bestuurlijke dichtheid te stappen. ‘Verspil geen energie aan conflicten met overheden. Richt u op het ontsluiten van kennis.’
Ook het merendeel van de academische vakgenoten gaf aan hoge verwachtingen te hebben van de overkoepelende rol. De Waddenacademie kan uitgroeien tot een internationaal voorbeeld als het instituut fundamenteel en praktisch onderzoek van diverse disciplines over ‘het meest onderzochte stukje zee van de wereld’ bij elkaar weet te brengen zonder dat het ten koste gaat van de gezonde competitie. Daarvoor had directeur Cees Buijsman van Wetsus nog een tip: ‘Gerenommeerde wetenschappers kunnen per definitie niet samenwerken. Zet hun promovendi bij elkaar. Op het grensvlak van verschillende takken van wetenschap gebeuren de spannendste zaken.’