Nieuws - 1 januari 1970

Vwo’ers nieuwe stijl slechter bij chemie

Tweede fase vwo’ers scoren minder goed bij het vak algemene en fysische chemie dan studenten die het VWO oude stijl deden.

Dat blijkt uit een onderzoek naar de examenresultaten van dat vak door Dr. Jan Knuiman, mede verantwoordelijke voor het vak. In 2000 scoorden studenten gemiddeld 10% hoger voor het vak dan in 2003. Het examen, de puntenwaardering per vraag en de verdeling van de studenten over de opleidingen was in beide gevallen identiek. Volgens Knuiman scoren van de nieuwe stijl studenten minder goed omdat er minder aandacht is voor wiskunde in de scheikundelessen op het vwo. Het team van docenten gaat zich bezinnen op maatregelen. ,,Ons instroomniveau zakt. Het is moeilijker om het VWO te veranderen dan om ons niveau aan te passen.'', aldus Knuiman. |
G.v.H.