Nieuws - 4 oktober 2007

Vrouwenemancipatie helpt tegen de honger

Als vrouwen van de Gurung in Nepal meer te zeggen krijgen, krijgen de kinderen beter te eten en wordt de bevolkingsgroei beperkt, blijkt uit onderzoek van sociologe Narayani Tiwari. Ondanks discriminerende wetten in Nepal, ziet ze kansen voor de vrouwenemancipatie.
De positie van vrouwen in Nepal is niet best. In de cultuur worden ze beschouwd als tweederangs burgers en door de wet worden ze achtergesteld. Zo kunnen bijvoorbeeld alleen zonen land erven van hun ouders. Tiwari onderzocht de positie van vrouwen onder de Gurung. Juist bij deze etnische groep is de positie van vrouwen iets beter, en de sociologe hoopte daarin aangrijpingspunten te vinden om ook in de rest van Nepal de positie van vrouwen te verbeteren.
Vrouwen zijn de belangrijkste voedselproducenten in de dorpen van de Gurung. Maar het lukt vaak niet om het hele jaar door voldoende voedsel te produceren. Tegen de oogsttijd zijn de voorraden op en krijgen de kinderen te weinig eten. Dat komt onder meer doordat vrouwen geen land in eigendom mogen hebben en daardoor onvoldoende land kunnen bewerken. Een sterkere positie van vrouwen verbetert de voedselzekerheid, concludeert Tiwari.
Narayani onderzocht ook het verband tussen de mate van autonomie van vrouwen en het aantal kinderen dat ze hadden. Ze vond dat vrouwen met een betere opleiding en een hoger inkomen minder kinderen hadden. Ook bleek dat de vrouwen van de Gurung gemiddeld iets minder kinderen krijgen dan andere Nepalese vrouwen.
Tiwari heeft wel goede hoop dat er iets gaat veranderen aan de uitbuiting van vrouwen in Nepal. ‘Onder de Gurung hebben vrouwen moedergroepen opgezet die pleiten voor emancipatie van de vrouw. Die groepen zijn succesvol omdat ze vrouwen organiseren in een collectief, waarin ze bijvoorbeeld onderwijs krijgen. Of een politieke stem vormen. Zelfs ongeletterde vrouwen zijn in zulke groep actief om te streven naar gelijkheid in hun gezin en in de samenleving.’ Volgens Tiwari kunnen de moedersgroepen van de Gurung een voorbeeld worden voor de rest van Nepal. / Joris Tielens

Narayani Tiwari promoveert op 4 oktober bij prof Anke Niehof, hoogleraar Sociologie van consumenten en huishoudens.