Nieuws - 23 mei 2002

Vrouwen verbreden de landbouw, maar hebben weinig inspraak

Vrouwen verbreden de landbouw, maar hebben weinig inspraak

Vrouwen zitten minder dan mannen in het vergadercircuit van landbouw en plattelandsvernieuwing en hebben daardoor minder invloed op beleid. Terwijl vrouwen wel een grote rol te spelen in bijvoorbeeld verbreding van de landbouw.

Minder dan ??n procent van de aanvragen voor steun- en stimuleringsregelingen voor innovatie in de landbouw of plattelandsontwikkeling komt van vrouwen. Dr Bettina Bock, die onlangs promoveerde op een onderzoek naar de rol van vrouwen in plattelandsontwikkeling, ontdekte dat vrouwen weinig deelnemen aan het formele beleidsproces rondom landbouw en plattelandsvernieuwing. Mannen zitten veel vaker in besturen van politiek of belangenbehartiging.

De reden is dat voor plattelandsvrouwen buiten de deur vergaderen hoge kosten met zich meebrengt. In letterlijke zin, omdat kinderopvang vaak slecht geregeld is op het platteland en reiskosten slecht gedekt worden. Maar vooral ook in minder praktische zin. Politiek ambitieuze vrouwen komen veel weerstand tegen in hun eigen omgeving. Over de jaren is een beeld ontstaan van de boerin als ondersteunend ten opzichte van haar man. Wanneer de vrouw buitenshuis zich sterk maakt voor plattelandsontwikkeling, ziet de mannelijke boer dat vaak als eigen falen. Blijkbaar is hij niet in staat zijn eigen gezin te onderhouden, is de gedachte.

Als vrouwen ervoor kiezen om hun inzet voor plattelandsontwikkeling tot het eigen erf te beperken, kunnen ze veelal op meer instemming uit de eigen omgeving rekenen. Bijvoorbeeld door de verkoop van kaas of groenten en fruit aan huis of een camping op het bedrijf. Uit het onderzoek van Bock blijkt dat vrouwen dergelijke activiteiten 'tegelijkertijd en tussendoor' doen. Dat wil zeggen, zonder dat het gezin of het 'echte' bedrijf erdoor in gedrang komen. Vrouwen beperken de financi?le risico's van nevenactiviteiten ook door de zaken in eigen hand te houden. Voor een nieuwe tractor of stal wordt gemakkelijker veel geld geleend dan voor nevenactiviteiten. Gevolg van deze onzichtbaarheid van vrouwen is dat beleidsmakers de echte verbreders in de landbouw niet te spreken krijgen. | J.T.

Bettina Bock promoveerde op 26 april bij prof. Jan Douwe van der Ploeg, hoogleraar rurale sociologie.