Nieuws - 14 mei 2020

Vrouwen schrijven thuis minder

tekst:
Roelof Kleis

Het thuiswerken leidt tot een piek in de productie van wetenschappelijke artikelen. Maar vrouwen profiteren daar minder van.

© Yvonne Kroese

Dat blijkt uit een inventarisatie die bodembioloog Jan Willem van Groenigen bij ‘zijn’ journal Geoderma deed. De Wageningse hoogleraar is hoofdredacteur van het blad. Hij ziet een groei van het aantal ingediende artikelen van 20-25 procent ten opzichte van een jaar geleden. Een deel daarvan is volgens Van Groenigen aan corona toe te schrijven, meldt Resource in het jongste nummer van het magazine.

Gender-effect
Maar hij ontdekte nog een effect: het aandeel vrouwelijke hoofdauteurs halveerde in die periode. Het effect is ook bij andere journals geconstateerd. Preciezer: een artikel daarover in The Lily van de Washington Post was de aanleiding voor Van Groenigen om eens in de data van Geoderma te duiken. Inzoomend op de Europese en Noordamerikaanse studies was het effect duidelijk: het aandeel vrouwen bij de hoofdauteurs bleek geslonken van 48 naar 26 procent.

Het maakt nogal wat uit of je thuiswerkt met kleine kinderen om je heen of niet
Jan Willem van Groenigen, hoogleraar Bodembiologie

Van Groenigen is voorzichtig met het duiden van het gender-effect. Mogelijk spelen rolpatronen een rol. ‘Maar ook leeftijd speelt een rol. Het maakt nogal wat uit of je thuiswerkt met kleine kinderen om je heen of niet.' En ook de mogelijke onderwijstaak speelt volgens Van Groenigen een rol. ‘Opeens moet alles anders en dat moet je allemaal leren. Dat kost veel tijd.’

Tenure track
Van Groenigen pleit voor aandacht voor dit effect bij de jaarlijkse beoordeling van wetenschappers. ‘Er zijn mensen die door corona bovengemiddeld worden benadeeld. En daarbij gaat het niet alleen om gender. Je zou in de beoordeling voor tenure track bijvoorbeeld kunnen vragen of en hoe de crisis invloed heeft gehad op jouw werk.'

Zie voor het hele verhaal: Dan maar schrijven