Nieuws - 2 oktober 2008

Vrouwelijkheid

Laatst zat ik in de Leeuwenborch te lunchen met een oude vriend die hier te gast was. ‘Wat zijn hier veel mooie vrouwen’, merkte hij ineens op. Ik gaf hem gelijk. Het zette me aan het denken, maar erover schrijven kon even niet. Nu we de Re-Resource hebben en orakel Margreeth het oordeel der Hay-hogepriesters heeft vertolkt, waaruit blijkt dat onze onfortuinlijke leiders niet teveel maar juist te weinig verdienen, is dat ook weer geregeld en kunnen we overgaan tot belangrijker zaken.
Vrouwelijkheid bijvoorbeeld. Op de agenda gezet door Iris Roscam Abbing, in een column dit voorjaar in wijlen het onafhankelijke blad Resource. Wat is vrouwelijkheid? Moeilijk te zeggen. Het heeft te maken met de eindeloze bekoring van het spel dat leven heet, waarin er twee seksen zijn. Was deze bekoring er niet, dan waren wij er niet met ons allen.
Makkelijker is te zeggen wat het niet is. Iris bracht vrouwelijkheid in verband met cosmetica. Maar ze was destijds nog jong. Op deze plek wil ik, als oude bok met levenservaring, meisjes oproepen: het hoeft niet! Jullie zijn mooi en vrouwelijk zonder eyeliner en lipgloss! Wat zeg ik, die vermommingen doen juist afbreuk aan je vrouwelijkheid. Je geeft de boodschap: ik vind mezelf niet goed genoeg. Je stapt in de rat race van de ego-marketing. Je wordt minder jezelf en meer Barbie®.
De universiteit van Groningen doet onderzoek waarbij jonge mensen potentiële partners beoordelen aan de hand van foto’s en subliminale flashes van woorden. De proefpersonen zien de woorden niet bewust, maar reageren er wel op. De proef toont aan dat mannen aantrekkelijker worden gevonden bij het vertoon van woorden als ‘topsalaris’ of ‘macht’, en vrouwen bij ‘verleidelijk’ of ‘mooi’. Vrouwelijkheid is bekoorlijkheid. Dat is hard-wired.
Maar goede wijn behoeft geen krans. Mooie, slimme meiden behoeven geen cosmetica. Ik vind ze mooier zonder.