Nieuws - 1 januari 1970

Vrijheid brengt studenten in psychische problemen

Op haar laatste werkdag als interim-directeur van Van Hall Larenstein was Andriessen in Wageningen voor een internationaal symposium over de toekomst van het agrarisch onderwijs in Europa, de VS en Azië ter gelegenheid was de inauguratie van prof. Martin Mulder, hoogleraar Educatie en competentiestudies. Volgens Andriessen neemt de eigen verantwoordelijkheid van studenten toe.

,,Jonge mensen moeten zelf hun studie kiezen en die zelf invullen. En daarnaast hun eigen leven invullen. Vroeger werd je door je ouders verteld wat je moest doen, en kon je je daar tegen afzetten. Nu moet je alles zelf beslissen. En steeds de vraag of je in je plannen slaagt of niet. Het lijkt een beetje op Idols.’’
Volgens Andriessen kunnen niet alle studenten die hogere druk aan. Uit een evaluatie onder de decanen van hogeschool Van Hall Larenstein bleek dat twintig procent van de studenten last heeft van psychologische problemen. En uit een uitwisseling van ervaringen met decanen van Wageningen Universiteit bleek een zelfde percentage te gelden in Wageningen. Andriessen: ,,Er zijn zelfs ernstige gevallen geweest, tot en met psychoses en zelfmoord.’’ Volgens Andriessen zijn niet alleen de opleidingen debet, maar ook de algemene prestatiecultuur. Toch vindt ze dat in het onderwijs rekening gehouden moet worden met deze problemen. Ze is voor het nieuwe, competentiegericht onderwijs, waarin studenten een grote eigen verantwoordelijkheid wordt gegeven, maar daarin moet volgens haar genoeg aandacht zijn voor het coachen van studenten door decanen. Andriessen: ,,Dat kost meer geld. Maar studenten die stoppen met hun studie door psychologische problemen kosten ons ook veel geld, want daar verdienen we niks meer aan.’’
Competenties zijn een hot item in onderwijsland en ook Mulder wijdde er zijn inaugurele rede aan. Bij competentiegericht onderwijs gaat het er onder meer om dat de student zelf de opleiding vormgeeft en niet alleen afgerekend wordt op kennis maar ook op vaardigheden en attitudes. Mulder is het eens met Andriessen eens dat studenten daarbij goed gecoacht moeten worden. ,,Maar het is niet een probleem van de studie, maar van de hele samenleving. Er zijn fenomenale psychologische problemen onder twintigers en dertigers die op de arbeidsmarkt komen. Juist om hen op die complexe samenleving voor te bereiden is competentiegericht onderwijs nodig. Anders lopen ze als ze gaan werken nog harder tegen zichzelf aan.’’ | J.T.

Zie ook wetenschap: Nieuw onderwijs nodig voor nieuwe maatschappij