Nieuws - 23 mei 2002

Vrijgave collegegelden ver weg ondanks centrumrechtse meerderheid

Vrijgave collegegelden ver weg ondanks centrumrechtse meerderheid

Dankzij de politieke aardverschuiving van 15 mei, is er maar ??n serieuze coalitie mogelijk: winnaars CDA en LPF moeten regeren, samen met een ernstig verzwakte en dus tegensputterende VVD. Met een 43-koppige CDA-fractie lijken de door minister Hermans gedroomde topcollegegelden ver weg.

Onderwijs is ??n van de CDA-speerpunten geweest tijdens hun oppositie. Waar de christendemocraten op de asielportefeuille de harde lijn volgden, zo sociaal waren de voorstellen op het gebied van onderwijs. Denk daarbij aan de vele gelegenheidscoalities die de partij sloot met de PvdA tegen topcollegegelden of de verzelfstandiging van de IB-groep.

Topcollegegeld toestaan - zoals de VVD wil - ligt niet voor de hand, al is het maar omdat het CDA zich daar de afgelopen jaren via woordvoerder Camiel Eurlings fel tegen verzette. Ondanks het rechtse karakter van de waarschijnlijke coalitie, lijkt ook de studiefinanciering veilig. Het CDA meldde in haar partijprogramma dat de portemonnee van de student niet krapper mag worden.

Of er straks veel extra's te halen zijn voor het hoger onderwijs is hoogst twijfelachtig. CDA en VVD staan niet bekend als de 'big spenders' van de Tweede Kamer. Nieuwkomer LPF heeft al laten weten eerst de bureaucratie in het onderwijs te willen aanpakken en daarna wel te zien of er geld bij moet.

Nu zal de nul-investeringenlijn van de LPF niet zomaar in het regeerakkoord worden opgenomen. Daarvoor hebben het CDA en in mindere mate ook de VVD teveel noten op hun zang. Zo is er voor CDA en VVD geen sprake van dat het onderscheid tussen hbo en wo op de helling gaat, en dat was iets waarvoor juist wijlen Pim Fortuyn een lans brak.

Of er van de door VVD-minister Hermans gepredikte liberalisering veel overblijft, is twijfelachtig. Het 'vieren van de teugels' op het ministerie heeft niet altijd het gewenste resultaat gehad. Denk daarbij maar aan de chaos die is ontstaan bij de aanvraag van nieuwe hbo-opleidingen of aan de door LPF zo verafschuwde schaalvergroting die door een fusiegolf is ontstaan. Bovendien heeft de Tweede Kamer een aantal liberaliseringsplannen - verzelfstandiging IB-groep, vrijgeven van het collegegeld - de afgelopen jaren met behulp van een gedreven CDA gedwarsboomd. | HOP