Nieuws - 12 maart 2014

Vragenvuur voor premier Rutte

tekst:
Rob Ramaker

Hij kwam als VVD-voorman op campagne naar Wageningen. Maar de toegestroomde studenten ondervroegen Mark Rutte toch echt als premier.

Natuurlijk waren de gemeenteraadsverkiezingen de reden dat Mark Rutte naar Wageningen kwam. Tijdens zijn ‘College Tour’ in de waaierzaal van Orion trof hij echter vooral kosmopolieten die inhoudelijke vragen op hem afvuurden. Hierbij was er geen interesse voor lokale thema’s als studentenhuisvesting of busbanen, maar des te meer voor de Krimcrisis, het vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten en het VVD-standpunt over softdrugs.

De premier leek het onder studenten flink naar zijn zin te hebben. Hij beantwoordde de vragen, zelfs een fel ‘bent u nog wel geloofwaardig?’, ontspannen met hier en daar een kwinkslag. Waar mogelijk werd er – veelal niet al te subtiel – een dosis VVD-campagneretoriek toegevoegd. Verder trakteerde Rutte zijn gehoord op mooie woorden. Zo loofde hij Wageningen UR en de Nederlandse landbouw, die ‘top van de wereld’ zijn. Maar ook de plaatselijke student kreeg een pluim, want ‘een Wageningse student is net iets geëngageerder dan een student elders in Nederland.’


Een Wageningse student is net iets geëngageerder dan een student elders in Nederland
Mark Rutte

Gelukkig was er ook inhoudelijk aandacht voor het groene domein. Zo gaf Rutte aan de discussie over genetische modificatie ‘heel moeilijk’ te vinden. Hij wilde niet dat de Nederlandse landbouw achterop raakt, maar wees studenten er ook op dat ze aandacht moeten hebben voor de maatschappelijke context. Hij was het helemaal eens met een andere vraagsteller dat de Europese Unie minder geld zou moeten uitgeven aan landbouw en meer aan innovatie. Een standpunt waarbij ‘François Hollande zich in zijn foie gras verslikt’.

De Wageningse VVD-lijsttrekker Johan Osinga probeerde nog de focus naar de lokale politiek te verschuiven. Hij haalde tevergeefs het voorbeeld aan van de succesvol afgedwongen busbaan over de campus. Maar zelfs wanneer er over lokale thema’s werd gesproken, ging het toch vooral over Den Haag, zoals rond zorghervormingen. Alleen een oud-studentenraadslid wist de bijeenkomst op de valreep nog even hyperlokaal te maken. Zij riep studenten op niet alleen te stemmen op 19 maart, maar ook bij de studentenraadsverkiezingen.