Nieuws - 7 juli 2010

Vragen over komst bestuurscentrum naar Atlas

Personeel ESG plaatst vraagtekens bij ruimteberekening. OR wil meer informatie.

4-huisvesting-4-BdG-0684.jpg
Het personeel van de Environmental Sciences Group (ESG) heeft twijfels over de komst van het bestuurscentrum naar de bovenste verdiepingen van Atlas. ESG moet daardoor flink inschikken. De vraag is of het allemaal wel past. ESG-directeur Kees Slingerland wijst op berekeningen die door een extern bureau zijn gemaakt. 'Onze bevolking, inclusief Isric, past volgens de geldende normen ruim binnen de drie ESG-gebouwen minus de bovenste drie verdiepingen van Atlas.' Slingerland zei dat afgelopen maandag tijdens een personeelsbijeenkomst van ESG over de komst van het bestuurscentrum.

Kou
Daarmee is de kou niet uit de lucht. Een flink deel van het personeel plaatst forse vraagtekens bij de gemaakte rekensommen. De ESG-directie gebruikt de gangbare norm van 8,5 vierkante meter per fte, maar legt daar een korting van dertig procent op. Dat kan volgens Slingerland omdat niet iedereen op elk moment aanwezig is. De ondernemingsraad van ESG deelt de twijfels van de achterban. De OR's van zowel ESG als de Concern Staf+ (bestuurscentrum) is gevraagd donderdag met een advies over de voorgenomen verhuizing te komen. Maar dat zit er volgens de voorzitters Kees van Diepen (ESG) en Fred Jonker (CS+) niet in. Volgens hen beschikken ze over te weinig informatie en is de tijd te kort om tot een goed advies te komen.

Half miljoen
Van Diepen wil in ieder geval het externe onderzoek zien waar de raad van bestuur zich op baseert. 'Maar ik spreek nu op persoon-
lijke titel, want we moeten daar nog met elkaar over spreken.' ­Jonker zegt met dezelfde vragen te zitten als ESG. 'De vraag is, of we wel op de drie verdiepingen van ­Atlas passen. Daar is minder ruimte dan we nu aan de Costerweg hebben. Dat is eenvoudig na te rekenen.'
De komst van het bestuurscentrum levert ESG veel geld op. Structureel meer dan een half miljoen euro per jaar, schat directeur Slingerland. Dat geld wordt onder meer geïnvesteerd in een nieuwe entree tussen Gaia en Lumen ten behoeve van Isric. Daarover loopt op dit moment ook een adviesaanvraag bij de or.
Het is overigens nog maar de vraag of de architecten van Gaia en Lumen akkoord gaan met vergaande veranderingen of toevoegingen aan hun ontwerpen. Dat is nog niet uitgezocht. Slingerland wil bovendien werk maken van een langgekoesterde wens: een eigen ESG-kantine.