Nieuws - 28 maart 2002

Vraagbaak voor scholieren vwo-campus van start

Vraagbaak voor scholieren vwo-campus van start

Is een sprinkhaan geschikt als vleesvervanger en wat is een melkquotum? De vraagbaak van de nieuw opgerichte vwo-campus krijgt de meest uiteenlopende vragen van scholieren en docenten uit het voortgezet onderwijs. Woensdag 27 maart ging de campus officieel van start.

De universiteit heeft de afgelopen jaren steeds meer activiteiten voor scholieren ontwikkeld om de aansluiting tussen het vwo en de universiteit te verbeteren. Bij Agrotechnologie en Voeding merkte men enkele jaren geleden bijvoorbeeld dat wat de eerstejaarsstudenten wisten, slecht aansloot bij wat er in de practica van ze verwacht werd. De invoering van het studiehuis in de bovenbouw van de middelbare school vroeg ook om een andere benadering van scholieren. Daarnaast kreeg de universiteit veel vragen van leerlingen die bezig waren met een profielwerkstuk. Hiervoor werd vorig jaar een eerste scholierenconferentie over het klimaat georganiseerd, die dit jaar een vervolg kreeg met 'To eat or not to eat' over gezond en veilig voedsel. Om alle scholierenactiviteiten te bundelen en onderdeel uit te laten maken van Wageningen UR, is in september vorig jaar besloten om per 1 januari 2002 de vwo-campus op te richten.

Belangrijk onderdeel van de campus is de vraagbaak waar scholieren en docenten al hun vragen aan kunnen stellen. De afgelopen maanden kwamen er zo'n vijftig vragen per maand binnen. De vragenstellers krijgen binnen twee weken antwoord van ??n van de vwo-campusmedewerkers. Als zij het antwoord niet zelf kunnen geven, doen ze een beroep op wetenschappers van de universiteit. Om te zorgen dat de scholieren ook een op hen toegesneden antwoord krijgen, heeft de campus contacten met vwo-docenten van middelbareschoolvakken als natuurkunde, scheikunde en economie.

De vwo-campus biedt scholieren ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld met de hele klas naar Wageningen te komen om hier experimenten te doen waarvoor op school de faciliteiten ontbreken. Voor docenten uit het voortgezet onderwijs wordt minimaal een maal per jaar een experimentenmarkt georganiseerd waarop korte experimenten en demonstraties worden getoond die geschikt zijn voor gebruik in de bovenbouw op school. Alle activiteiten van vwo-campus zijn in principe gratis. "Uiteindelijk hopen we natuurlijk dat meer scholieren voor een studie in Wageningen gaan kiezen", aldus plaatsvervangend co?rdinator ir Marianne Remmers.

De vwo-campus wordt gefinancierd door de raad van bestuur en de kenniseenheden. Daarnaast probeert de campus door nadruk te leggen op het vernieuwende karakter van de activiteiten subsidies binnen te halen. | Y.d.H.