Nieuws - 16 mei 2013

'Vraag naar melk zal nog veel harder groeien'

Chinezen kopen op grote schaal melkpoeder op in Nederlandse supermarkten, omdat de Chinese bevolking het eigen melkpoeder niet meer vertrouwt.

9-visie-nutrilon.jpg
Het melamine-schandaal, waarbij kinderen werden vergiftigd door het aanlengen van melk, ijlt nog na. 'Die situatie is niet makkelijk op te lossen, zegt bijzonder hoogleraar Zuivelkunde, Toon van Hooijdonk. 'Voordat China de infrastructuur en de kwaliteitscontrole op de zuivelmarkt op orde heeft, ben je een paar jaar verder.'
Als de hele zuivelsector  wankel is, waarom richten de Chinezen zich dan alleen op melkpoeder?
'Het gaat om babymelk. Melkpoeder is een standaard product, maar ouders hebben alles over voor de gezondheid van hun kinderen. Daar komt bij dat Chinese producenten huiverig zijn om in het gat te springen. Een voedingsbedrijf dat verantwoordelijk is voor de voedselvergiftiging van baby's loopt grote risico's met haar merknaam. Daar kun je aan failliet gaan, daar zijn meer voorbeelden van.'
Kan de internationale zuivelmarkt de extra Chinese vraag niet opvangen?
'De zuivelproductie kan de groeiende vraag naar zuivelproducten wereldwijd al moeilijk bijbenen. De FAO voorziet een toename van de vraag naar melk van 50 procent in 2050. De groei van de productie zal vooral plaatsvinden in opkomende economieën als China, India, Thailand en Brazilië. Nederlandse melkveehouders kunnen na het wegvallen van het melkquotum nog 1 à 2 miljoen ton melk extra produceren. Maar op wereldschaal stijgt de vraag de komende decennia met 300 miljoen ton melk.'
Moeten westerse zuivelbedrijven als FrieslandCampina investeren in China om te voorzien in de vraag naar veilige babymelk?
'Dat doen ze al. Ze nemen lokale bedrijven over of werken ermee samen, niet alleen in China, maar ook in landen als Thailand, Vietnam, Indonesië en Afrikaanse landen. Dus in landen waar de zuivelconsumptie stijgt. Daarbij investeren ze niet alleen in de markt, maar ook in de kwaliteitsbeheersing en de melkveehouders. Dat is bittere noodzaak; zonder investering in de boeren is de marktpositie van de zuivelbedrijven in deze opkomende economieën op termijn moeilijk uit te bouwen.'