Nieuws - 1 januari 1970

Vraag naar hoger opgeleiden gaat stijgen

Studenten die dit jaar hun opleiding voltooien, hebben nog heel even te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Vanaf 2006 komt de pensioengolf echter goed op gang en zitten bedrijfsleven en overheid weer te springen om hbo’ers en academici.

Dat voorspelt de Raad voor Werk en Inkomen in de Arbeidsmarktanalyse 2005. De Raad overkoepelt de voormalige arbeidsbureaus en geldt als een belangrijk adviesorgaan van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Omdat de vraag naar hoger opgeleiden stijgt en tegelijkertijd de oudgedienden met pensioen gaan, ontstaat er vanaf 2006 zelfs een tekort aan hoger opgeleiden. Daarbij komt dat veel hoger opgeleiden – vooral vrouwen - de voorkeur hebben voor deeltijdwerk, waardoor arbeidsplaatsen moeilijker te vullen zijn. / HOP