Nieuws - 1 januari 1970

Vraag naar biologische bomen stagneert

Het gaat niet goed met de biologische sierteelt in Nederland. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) signaleert een afnemende vraag naar onder meer biologisch geteelde laanbomen en sierheesters, maar ziet tegelijkertijd kansen om deze trend om te buigen.

Politici hebben positieve intenties uitgesproken over het toepassen van biologische aanplant, maar in de praktijk valt de vraag van de overheden erg tegen. Dat vinden biologische boomtelers. PPO en DLV Plant BV hebben onderzoek gedaan naar hun meningen, marktkansen en bedrijfsvoering. Het onderzoek is onderdeel van het project BIOM, Biologische landbouw Innovatie en Omschakeling, dat liep van 2002 tot en met 2005.
De biologische boomteelt wordt nog onvoldoende gestimuleerd, zo blijkt uit het onderzoek. Overheden en semi-overheden, van oudsher een belangrijke afnemer van biologische producten voor openbaar groen, houden de hand op de knip. Gemeenten die kiezen voor biologische producten hebben dat vaak gedaan in speciale convenanten, maar deze zijn lang niet altijd nagekomen.
Volgens PPO kunnen de boeren er overigens ook zelf iets aan doen, door hun aanbod beter af te stemmen op de vraag. Gemeenten zeggen bijvoorbeeld dat zij moeite hebben om grote partijen uniforme biologische planten te vinden. Het gezamenlijk aanbieden van voorraden kan dit struikelblok wegnemen, aldus PPO.
De meerprijs voor biologisch geteelde bomen is een probleem voor provincies en gemeenten en ook voor particulieren. Maar de extra kosten, zo’n tien procent, kunnen dikwijls snel worden terugverdiend. Dit komt door een lager uitvalspercentage vanwege een beter wortelstelsel van de biologische planten, aldus de praktijkonderzoekers.
Zij pleiten verder voor meer promotie door de overheid. In Engeland, Zwitserland en Oostenrijk leidde voorlichting tot een grotere vraag naar biologische sierteeltproducten. Telers kunnen ook inzetten op export omdat mensen in het buitenland vaker bereid zijn een hogere prijs voor biologische planten te betalen. / HB