Wetenschap - 5 juni 2008

Vraag naar biologisch groeit structureel

De wereldwijde vraag naar biologische producten steeg de afgelopen jaren met twaalf procent per jaar. De kansen die dit biedt voor de export, maken de bedenkingen van Nederlandse boeren om te kiezen voor biologische productie achterhaald, concludeert het LEI.

De jaarlijkse groei van de vraag naar biologische producten is hoger dan de wereldwijde toename van de vraag naar gangbaar voedsel. Dat blijkt uit een kort literatuuronderzoek van het LEI, over de jaren tot 2006. Wereldwijd ging er in dat jaar voor ruim dertig miljard euro biologische voedingsproducten over de toonbank. Europa en Noord-Amerika waren met 97 procent de grootste afnemers. Vooral consumenten in Duitsland en Engeland kiezen voor biologisch.
Het LEI verwacht dat de stijging doorzet. Als de productie niet meegroeit, zullen de prijzen van biologische producten stijgen. ‘Maar producenten in Nederland hebben bedenkingen’, zegt drs. Johan Bakker van het LEI. ‘Dat is te begrijpen, want in 2003 zijn er pogingen ondernomen om boeren aan te zetten tot omschakeling zonder dat er voldoende vraag was. Biologisch vlees bleef toen in de schappen liggen. Daar verwijzen boeren nu naar.’
Inmiddels is de vraag wel structureel, zegt de onderzoeker. De overheid heeft de afgelopen jaren met publiekscampagnes de vraag willen stimuleren, in plaats van de productie. ‘Dat heeft onder meer gezorgd voor structureel meer vraag naar biologisch in Nederland’, aldus Bakker.
Ook de vraag in de rest van Europa en de VS groeit. Dat biedt kansen voor de Nederlandse biologische sector, concludeert het LEI. Die kan meer gaan exporteren, wat een grotere afzetmarkt en meer zekerheid biedt. Bakker: ‘Voor boeren is het dus een goed moment om om te schakelen.’