Nieuws - 1 januari 1970

Vraag biologisch voedsel blijft achter bij aanbod

Vraag biologisch voedsel blijft achter bij aanbod


De groei van de biologische landbouw vertraagt, terwijl schaalvergroting en
afname van het aantal bedrijven in de gangbare sector doorzetten. De
inkomens van boeren dalen opnieuw. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage
van het LEI.
De groei van de biologische landbouw vertraagde in 2002 ten opzichte van
2001. Dat komt vooral doordat de vraag van consumenten naar biologische
producten minder steeg dan voorheen. In 2002 kocht de Nederlands consument
in totaal voor 375 miljoen euro aan biologische voedingsmiddelen. De groei
in 2002 ten opzichte van het jaar ervoor was 9%. In 2001 was dat nog ruim
20% vergeleken met het jaar daarvoor. Het inkomen van biologische
producenten is wel een stuk beter dan dat van gangbare collega’s. Overigens
nam de druk op het milieu door de totale landbouw af. Dit zijn conclusies
die het LEI geeft in haar Landbouw Economisch Bericht dat ze dinsdag 17
juni uitbracht, het jaarlijkse rapport met de toestand van de Nederlandse
landbouw in cijfers.
Schaalvergroting was in 2002 opnieuw de rode draad in de Nederlandse
landbouw, stelt het LEI. Private ondernemingen krijgen een steeds grotere
rol in de aansturing daarvan. Het aantal bedrijven daalde opnieuw. Er zijn
nu minder dan 90.000 boerenbedrijven in Nederland. 3,5% van de boeren
stopte in 2002 met hun bedrijf. Doordat degenen die doorgingen de omvang
van hun bedrijf vergrootte, bleef de totale productie ongeveer gelijk aan
die in het vorige jaar.
Gezinsinkomens in de landbouw zijn in 2002, net als vorige jaren, gedaald.
Het gemiddelde inkomen per bedrijf was in 2002 26.000 euro per jaar.
Daarnaast verdienen boerengezinnen gemiddeld 14.000 euro aan werk buiten
het bedrijf of aan uitkeringen. De lagere inkomens werden vooral
veroorzaakt door lage prijzen die boeren voor hun producten krijgen. Het
was vooral een slecht jaar voor de intensieve veehouderij en de akkerbouw.
De prijzen van varkens- en pluimveevlees daalden door meer concurrentie met
andere landen. Terwijl boeren en tuinders minder verdienen, stegen in het
algemeen de winkelprijzen die consumenten betalen. De rol van supermarkten
in de verkoop nam opnieuw toe. Het LEI merkt op dat het aantal
producentenorganisaties waarin boeren zich verenigen ook toenam. Die
organisaties kunnen de positie van boeren ten opzichte van supermarkten
versterken.
Het Landbouw Economisch Bericht geeft ook een overzicht van de wereldwijde
landbouwproductie. De wereldlandbouwproductie bleef in 2002 vrijwel
constant. Omdat de wereldbevolking wel groeide, daalde de productie per
hoofd van de bevolking licht. De beschikbaarheid van water zal in de
toekomst een belangrijke beperkende factor worden voor groei van de
wereldwijde productie, vooral in ontwikkelingslanden. Die zullen meer
voedsel moeten gaan importeren. De financiële steun die overheden
wereldwijd aan de landbouw geven is in 2002 gelijk gebleven. Dat ondanks
pogingen van de wereldhandelsorganisatie om die steun terug te brengen. |
J.T.