Nieuws - 11 januari 2001

Vorming facilitair bedrijf uitgesteld

Vorming facilitair bedrijf uitgesteld

Het college van bestuur heeft de vorming van het facilitair bedrijf van Wageningen UR uitgesteld. Plannen die op 13 december aan het personeel zijn gepresenteerd bleken onvoldoende uitgewerkt. Het bestuur wil in mei met een verder uitgewerkt plan komen.

Wageningen UR wil in het facilitair bedrijf onder andere de bibliotheek, computerafdelingen en gebouwenbeheer onderbrengen. Daarnaast zal een groot aantal facilitaire taken worden uitbesteed en moeten afdelingen verzelfstandigen. In het in december gepresenteerde plan staat dat van de huidige 415 arbeidsplaatsen er 167 overblijven in het facilitair bedrijf. Ruim honderd arbeidsplaatsen zouden worden ondergebracht bij andere eenheden.

Na gesprekken met het personeel heeft het college van bestuur geconstateerd dat het gepresenteerde plan op een groot aantal punten onvoldoende was uitgewerkt. Een aantal taken was vergeten. Dr. ir. Peter Booman: "Er is veel tijd besteed aan het vormen van een visie en een bedrijfsmodel. Over die onderdelen is ook niet veel discussie. Maar we hebben geconstateerd dat de uitwerking in het nauw is gekomen." Bestuursvoorzitter prof. dr. Cees Veerman liet het personeel voor de kerstvakantie weten dat er te weinig is geluisterd naar het personeel bij het opstellen van de plannen: "Van uw specifieke kennis is op een aantal punten nog te weinig kennis genomen."

Het college van bestuur heeft Booman benoemd tot interim-directeur van het facilitair bedrijf. Booman gaat met een 'veranderteam' het reorganisatieplan opnieuw opstellen, een 'continu?teitsteam' moet de dagelijkse leiding op zich nemen. Het veranderteam wordt gevormd door ir. Albert Olde Daalhuis, Milly Rieff, Joris Fortuin en extern adviseur Ed Rozenberg. Voor de bibliotheek komt een apart team omdat de plannen daarvoor volgens Booman veel aanpassing vereisen. Booman: "We gaan opnieuw bekijken of verzelfstandigen zinvol is. Of we weer op 167 arbeidsplaatsen uitkomen is nog niet te zeggen. Maar als bij nader inzien blijkt dat verzelfstandigen bij een aantal onderdelen niet zinvol is, zullen we dat niet doen." Het 'oude' reorganisatieplan is volgens Booman het uitgangspunt bij het opstellen van een nieuw organisatieplan. | K.V.